сховати меню
Розділи: Новини і події

Колектив редакції журналу «Раціональна фармакотерапія» від усієї душі вітає головного редактора Олексія Павловича Вікторова з 65-літнім ювілеєм!

сторінки: 5

А.П. ВикторовОлексій Павлович народився 3 травня 1945 р. У 1969 р. закінчив Київський медичний інститут імені академіка О.О. Богомольця (педіатричний факультет). Після закінчення очної аспірантури при кафедрі фармакології Київського медичного інституту, з 1972 р. по 1996 р. працював асистентом, доцентом кафедри фармакології, з 1982 р. – став засновником курсу клінічної фармакології. В період з 1973 по 1996 рр. обіймав посаду заступника декана та декана по роботі з іноземними студентами. У 1992-1993 рр. працював заступником начальника Головного управління навчальних закладів, кадрів і науки МОЗ України (завідувач відділу науки). У 1992-1995 рр. – заступник Голови Фармакологічного комітету МОЗ України, з 1996 по 1999 р. – керівник Центру побічної дії ліків Фармакологічного комітету МОЗ України, з 1999 по 2008 рр. – завідувач відділу фармакологічного нагляду ДНЕЦЛЗ МОЗ України (зараз – Державного фармакологічного центру МОЗ України). З 2009 р. – консультант Управління післяреєстраційного моніторингу лікарських засобів ДФЦ МОЗ України.
Життя та діяльність Олексія Павловича тісно пов’язані з розвитком клінічної фармакології. Він відомий в Україні та за її межами вчений, який зробив суттєвий внесок в розвиток експериментальної педіатричної фармакології, розбудову в нашій державі клінічної фармакології як навчальної та наукової галузі медичних знань, а також її удосконалення і в практичній площині. Професор Вікторов – один із фундаторів створення ДФЦ МОЗ України та засновник в нашій молодій державі системи контролю за безпекою ліків при їх медичному застосуванні. Він був одним із укладачів І Національної фармакопеї України, Державного формуляру лікарських засобів, є співредактором та співавтором відомого довідникового видання «Компендіум».
О.П. Вікторов бере активну участь у науково-громадському житті медичної спільноти України: активний член цілого ряду Вчених та Спеціалізованих Рад, медичних асоціацій та товариств, редколегій низки українських медичних журналів, засновник та головний редактор журналу «Раціональна фармакотерапія». В ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України, обіймаючи посаду завідувача відділу клінічної фармакології з лабораторією функціональної діагностики, Олексій Павлович очолив такий напрямок досліджень, як вивчення небажаних побічних реакцій серцево-судинних та нестероїдних протизапальних лікарських засобів при їх медичному застосуванні в Україні. Під керівництвом професора Вікторова підготовані та захищені три кандидатські та одна докторська дисертації, завершуються дослідження з іще однієї докторської та трьох кандидатських дисертацій. О.П. Вікторов – автор понад 700 наукових праць, у тому числі більше 30 монографій, настанов, довідників, підручників для медичних та фармацевтичних вузів, керівництв для лікарів, фармацевтів, студентів. З його участю отримано 5 патентів та 11 авторських свідоцтв.
Слід підкреслити, що становлення відділу клінічної фармакології в Інституті відбувалось і відбувається завдяки особистому внеску О.П. Вікторова як організатора, керівника і вченого. Наразі на базі відділу, який очолює О.П. Вікторов, створюється клініко-лабораторний комплекс із вивчення біоеквівалентності лікарських препаратів.
Шановний Олексію Павловичу, ми високо цінуємо Вашу працелюбність і компетентність, життєву мудрість і багатий досвід, які створили Вам заслужений авторитет і повагу серед колег по роботі та багатьох людей, які спілкуються з Вами в повсякденному житті! Вітаючи Вас з ювілеєм, зичимо здоров’я, всіляких гараздів, невпинного руху вперед, натхненних думок, бадьорості духу, наснаги і нових звершень! Хай усі Ваші плани втілюються у життя, мрії здійснюються, а все найдорожче, що є у Вашому житті, збережеться на довгі роки!

З повагою та найщирішими побажаннями,
колектив редакції журналу «Раціональна фармакотерапія»

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2010 Рік

Зміст випуску 4 (17), 2010

Зміст випуску 3 (16), 2010

Зміст випуску 2 (15), 2010

Зміст випуску 1 (14), 2010