сховати меню

Про журнал

Журнал Раціональна фармакотерапія:

науково-практичне видання для лікарів та інших медичних фахівців, які цікавляться питаннями доцільності застосування лікарських препаратів з урахуванням їхньої ефективності, доступності та безпеки.

Мета журналу:

Надавати об’єктивну інформацію про застосування тих чи інших препаратів при різних захворюваннях і у різних груп пацієнтів із позиції доказової медицини, допомогти лікарю орієнтуватися в різноманітності продуктів фармацевтичного ринку, висвітлювати нову інформацію у сфері раціонального використання лікарських засобів.

Журнал заснований
у 2006 р.
Періодичність
4 разів на рік
Загальний наклад
10 000
Мови видання
українська, російська
ISSN (print)
2520-677X
ISSN (online)
2522-4530
Передплатний індекс за каталогом «Укрпошти»
96488
Засновник
Ігор Іванченко
Видавець
ТОВ «Інфомедіа ЛТД»
Генеральний директор
Тетяна Артюніна
Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ №11388-261Р від 23.06.2006 г.

Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи поглядів автора. За достовірність фактів, цитат, імен та інших відомостей відповідають автори. Редакція залишає за собою право редагувати та скорочувати надані матеріали.

Матеріали з позначкою «Р» публікуються на правах реклами. Позначка «Р» використовується для публікацій рекламного характеру, які містять інформацію про медичні лабораторії, послуги медичних клінік, медичну апаратуру тощо, а також про лікарські засоби, які не внесені до переліку заборонених для рекламування.

Публікації з позначкою «I» містять інформацію про лікарські засоби і призначені для медичних і фармацевтичних працівників.

Правовий режим інформації, викладеної в цьому виданні або наданої для розповсюдження на спеціалізованих заходах з медичної тематики, в першу чергу визначається Законом України від 04.04.1996 № 123/96-ВР «Про лікарські засоби». Відповідальність за зміст рекламних та інформаційних матеріалів несуть особи, які подали зазначені матеріали для їх розміщення у виданні.

Повне або часткове відтворення та роз­множення в будь-який спосіб матеріалів, опублікованих у цьому виданні, допускається тільки з письмового дозволу редакції та з посиланням на джерело.

Рукописи не повертаються і не рецензуються.

Ідея журналу належить
професору Олексію Павловичу Вікторову (03.05.1945 – 28.04.2011)
и професору Володимиру Івановичу Мальцеву (09.06.1948 – 23.05.2008)


Головний редактор:
Рудик Юрій Степанович (Харків)

Наукові консультанти:

Матвєєва Олена Валеріївна (Київ)
Морозов Анатолій Миколайович (Київ)

Редакційна колегія:

Голопихо Лариса Іванівна (Київ)
Думенко Тетяна Михайлівна (Київ)
Євко Ольга Іванівна (Київ)
Казимирко Віталій Казимирович (Київ)
Ковтун Людмила Іванівна (Київ)
Коняєва Олена Іванівна (Сімферополь)
Крамарьов Сергій Олександрович (Київ)
Логвіна Ірина Олександрівна (Київ)
Лук’янчук Віктор Дмитрович (Київ)
Посохова Катерина Андріївна (Тернопіль)

Редакційна рада:

Бабак Олег Якович (Харків)
Бєлоусов Юрій Борисович (Москва)
Біловол Олександр Миколайович (Харків)
Войтенко Георгій Миколайович (Київ)
Горовенко Наталія Григорівна (Київ)
Горчакова Надія Олександрівна (Київ)
Дмитрієв Віктор Олександрович (Москва)
Драннік Георгій Миколайович (Київ)
Дроговоз Світлана Мефодіївна (Харків)
Зіменковський Андрій Борисович (Львів)
Зупанець Ігор Альбертович (Харків)
Ішмухаметов Айдар Айратович (Москва)
Коваленко Володимир Миколайович (Київ)
Колесник Микола Олексійович (Київ)
Корпачев Вадим Валерійович (Київ)
Кравчун Нонна Олександрівна (Харків)
Лепахін Володимир Костянтинович (Москва)
Напрєєнко Олександр Костянтинович (Київ)
Піняжко Олег Романович (Львів)
Поворознюк Владислав Володимирович (Київ)
Пухлик Борис Михайлович (Вінниця)
Трахтенберг Ісаак Михайлович (Київ)
Чекман Іван Сергійович (Київ)
Черних Валентин Петрович (Харків)
Шеф-редактор
Наталія Ткаченко
Медичний редактор
Наталія Купко
Літературний редактор / коректор
Катерина Спрогіс
Алла Калугіна
вул. Світлицького, 35, м. Київ, 04123
Тел./факс: (044) 364-40-29
e-mail:

ТОВ «Інфомедіа ЛТД»
вул. Механізаторів, 2, м. Київ, 03035

код за ЄДРПОУ
38391807
р/р
26004637173800 в ПАТ «УкрСиббанк», м. Київ
МФО
351005