сховати меню

Питання безпеки застосування препаратів, діючою речовиною яких є кальцитонін або триметазидин

сторінки: 10-11

Untitled

Питання безпеки застосування препаратів, діючою речовиною яких є кальцитонін

20.07.2012 Європейська агенція лікарських засобів (European Medicines Agency – EMA) надала рекомендації щодо подальшого застосування лікарських засобів, діючою речовиною яких є кальцитонін. Рекомендації торкалися обмежень щодо застосування ін’єкційних форм препаратів кальцитоніну та заборони використання інтраназальних форм.

В Україні прийняті аналогічні рішення, які станом на сьогодні перебувають на затвердженні у МОЗ.

Комітет із лікарських засобів для людини (CHMP) EMA рекомендував застосовувати лікарські засоби (ЛЗ), що містять кальцитонін, тільки для короткочасного лікування, оскільки є дані, які вказують на те, що тривале застосування цих препаратів пов’язане з підвищеним ризиком розвитку злоякісних новоутворень.

Лікарям країн Європейського Союзу з моменту прийняття рішення EMA не слід призначати ЛЗ, що містять кальцитонін, у вигляді назального спрею для лікування остеопорозу.

Кальцитонін буде доступним на фармацевтичному ринку Європейського Союзу тільки у вигляді розчину для ін’єкцій та інфузій, і може застосовуватися тільки для:

– запобігання гострій втраті кісткової маси у зв’язку з раптовою іммобілізацією; рекомендований термін лікування – два тижні, максимальний – чотири тижні;

– лікування хвороби Педжета у пацієнтів, у яких вона не піддається лікуванню альтернативними ЛЗ або для яких таке лікування не підходить; тривалість лікування при цьому зазвичай обмежується трьома місяцями;

– лікування гіперкальціємії, спричиненої злоякісним новоутворенням.

Лікування кальцитоніном слід обмежувати якомога коротшим терміном із застосуванням мінімальної ефективної дози.

Аналіз усіх доступних даних досліджень виявив, що застосування кальцитоніну пов’язане з підвищеним ризиком розвитку злоякісних новоутворень. При довгострокових клінічних дослідженнях було виявлено, що зростання ризику розвитку раку у пацієнтів, які отримували кальцитонін, становило від 0,7% (при застосуванні пероральних форм) до 2,4% (при застосуванні назального спрею) порівняно з пацієнтами, які отримували плацебо.

Зважаючи на обмежену ефективність кальцитоніну щодо зниження ризику переломів хребців при лікуванні постклімактеричного остеопорозу, CHMP дійшов висновку, що користь від застосування ЛЗ, які містять кальцитонін, не перевищує ризику при їх застосуванні за цим показанням. А оскільки назальний спрей застосовується тільки для лікування остеопорозу, CHMP рекомендував заборонити його медичне застосування.

CHMP рекомендує обмежити застосування кальцитоніну для лікування пацієнтів із хворобою Педжета і віднести його до препаратів другої лінії для тих пацієнтів, у яких ця хвороба не піддається лікуванню іншими ЛЗ, або для яких таке лікування не підходить. Курс лікування в таких випадках зазвичай повинен бути обмеженим 3 місяцями, проте за виняткових обставин може бути подовжений до 6 місяців і періодично повторюватися, якщо потенційна користь від застосування цього ЛЗ переважає ризики.

Цей висновок CHMP направлений до Європейської Комісії для прийняття рішення (текст оригіналу доступний у мережі Інтернет за адресою: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/Calcitonin_31/WC500130149.pdf).

Заявники, що представляють в Україні ЛЗ, діючою речовиною яких є кальцитонін, надсилали медичним працівникам затверджені у ДП «Державний експертний центр МОЗ України» (далі – Центр) листи з представленою інформацією, які також були оприлюднені на офіційному сайті Центру на сторінці «Фармаконагляд» у рубриці «До уваги медичних та фармацевтичних працівників».

Питання подальшого застосування препаратів, діючою речовиною яких є кальцитонін, було розглянуто 27.09.2012 р. на засіданні Науково-експертної Ради ДП «Державний експертний центр МОЗ України».

Членами Ради було прийняте таке рішення:

1. Рекомендувати МОЗ України заборонити застосування лікарських засобів, діючою речовиною яких є кальцитонін, у лікарській формі спрею назального, шляхом припинення дії реєстраційних посвідчень.

2. Рекомендувати заявникам лікарських засобів, діючою речовиною яких є кальцитонін, у лікарській формі розчину для ін’єкцій, привести інструкцію для медичного застосування відповідно до рекомендацій EMA, а саме:

Розділ «Показання до застосування» викласти у такій редакції:

– запобігання гострій втраті кісткової маси у зв’язку з раптовою іммобілізацією, такою як у пацієнтів з недавніми переломами через остеопороз;

– лікування хвороби Педжета у пацієнтів, у яких вона не піддається лікуванню альтернативними ЛЗ, або яким лікування не підходить, наприклад, за тяжкої ниркової недостатності;

– лікування гіперкальціємії, спричиненої злоякісним новоутворенням.

Внести відповідні зміни та доповнення у розділи інструкції для медичного застосування «Показання до застосування», «Особливості застосування», «Побічні реакції».

3. Рекомендувати МОЗ України тимчасово заборонити застосування лікарських засобів, діючою речовиною яких є кальцитонін, у лікарській формі розчину для ін’єкцій, шляхом припинення дії реєстраційних посвідчень до моменту внесення заявником рекомендованих змін до інструкції для медичного застосування.

Станом на сьогодні, відповідно до прийнятого рішення, проект наказу надано на розгляд до МОЗ України.

Питання безпеки застосування препаратів, діючою речовиною яких є триметазидин

Європейська агенція лікарських засобів (EMA) рекомендує обмежити застосування лікарських засобів, що містять триметазидин: обмеження показань у пацієнтів зі стабільною стенокардією та вилучення показань для лікування запаморочення, шуму у вухах та порушення зору.

В Україні прийняті аналогічні рішення, які станом на сьогодні перебувають на затвердженні у МОЗ.

22 липня 2012 р. EMA рекомендувала обмежити застосування лікарських засобів (ЛЗ), що містять триметазидин, при лікуванні пацієнтів зі стенокардією, зарахувати їх до препаратів другої лінії лікування та використовувати як засіб додаткової терапії. Комітет із лікарських засобів для людини (CHMP) EMA дійшов висновку, що при всіх інших показаннях користь від застосування цих препаратів є недостатньою і не переважає ризик. CHMP рекомендує вилучити інші показання до застосування цих лікарських засобів із маркетингового дозволу.

Рекомендації EMA не передбачають необхідності термінових змін у лікуванні, однак лікарям слід переглянути схему лікування своїх пацієнтів зі стенокардією при їх наступній зустрічі.

Лікарі можуть продовжувати призначати триметазидин для лікування стенокардії, але тільки додатково до симптоматичної терапії хворих зі стабільною стенокардією за недостатнього контролю захворювання або непереносимості препаратів першої лінії антиангінального лікування.

Лікарям більше не слід призначати триметазидин для лікування шуму у вухах, запаморочення і порушення зору. Пацієнти, які приймають триметазидин у зв’язку із зазначеними клінічними станами, повинні обговорити альтернативні варіанти лікування зі своїм лікарем.

Розгляд питання застосування препаратів, діючою речовиною яких є триметазидин, був ініційований у Франції головним чином через те, що ефективність триметазидину недостатньо доведена. Також були прийняті до уваги повідомлення щодо появи рухових розладів, подібних до симптомів при хворобі Паркінсона, синдрому неспокійних ніг, тремору і нестійкості ходи, пов’язаних із застосуванням цього ЛЗ. Хоча стан пацієнтів зазвичай повністю відновлювався протягом чотирьох місяців після припинення лікування триметазидином, CHMP рекомендував нові протипоказання і застереження для зниження ризику розвитку рухових розладів при застосуванні цих засобів.

Лікарям не слід призначати ці ЛЗ пацієнтам із хворобою Паркінсона, симптомами паркінсонізму, тремором, синдромом неспокійних ніг чи інших рухових розладів, а також пацієнтам із тяжкою нирковою недостатністю.

Лікарі повинні з обережністю призначати триметазидин пацієнтам із помірними порушеннями функції нирок та пацієнтам літнього віку, а також розглянути можливість зниження дози у цих хворих.

Застосування триметазидину слід припинити, якщо з’явилися рухові розлади, подібні до симптомів хвороби Паркінсона. Якщо паркінсонічна симптоматика зберігається понад чотири місяці після припинення лікування, необхідно звернутися до невропатолога.

(Текст оригіналу доступний в мережі Інтернет за адресою: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2012/06/news_detail_001541.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1)

В Україні питання подальшого застосування препаратів, діючою речовиною яких є кальцитонін, спочатку було розглянуто на засіданні тимчасової робочої групи (19.09.2012 р.), а згодом (27.09.2012 р.) – на засіданні Науково-експертної Ради ДП «Державний експертний центр МОЗ України».

Члени тимчасової робочої групи, серед яких були провідні кардіологи України академік НАМН України, д.м.н., проф. В.М. Коваленко та д.м.н., проф. М.І. Лутай, за підтримки експертної комісії Центру з лікарських засобів в оториноларингології та офтальмології під головуванням академіка НАМНУ, д.м.н., проф. Д.І. Заболотного, висловили думку, що рішення EMA є слушним.

Члени науково-експертної ради Центру, взявши до уваги рішення тимчасової робочої групи, прийняли рішення про таке:

1. Рекомендувати заявникам ЛЗ, що містять триметазидин, протягом трьох місяців привести інструкцію для медичного застосування відповідно до рекомендацій EMA, а саме:

– розділ «Показання до застосування» викласти у такій редакції:

«Триметазидин показаний для застосування у дорослих як додаткова терапія для симптоматичного лікування стабільної стенокардії у пацієнтів, які неадекватно контролюються або не толерантні до антиангінальної терапії першої лінії»;

– внести відповідні зміни та доповнення в інші розділи Інструкції для медичного застосування.

2. Попередити заявників, які представляють ЛЗ, діючою речовиною яких є триметазидин, про те, що у разі невнесення протягом трьох місяців запропонованих змін дію реєстраційного посвідчення буде припинено.

Центр буде відстежувати вплив змін в інструкціях для медичного застосування кальцитоніну і триметазидину на безпеку їх застосування. Повідомлення про побічні реакції надсилайте, будь ласка, одним із перелічених способів:

• електронною поштою: vigilance@pharma-center.kiev.ua

• факсом чи телефонограмою: (044) 498-43-58

• онлайн: http://www.drlz.kiev.ua/

• листом на адресу: Департамент післяреєстраційного нагляду ДП «Державний експертний центр МОЗ України», вул. Ушинського, 40, м. Київ, 03151.

Форму повідомлення про побічні реакції (форма 137/о, затверджена наказом МОЗ України від 27.12.2006 р. № 898 [зі змінами]), Ви можете:

• роздрукувати з сайту Центру http://www.pharma-center.kiev.ua/view/farmn_kppr

• скопіювати з Державного формуляра лікарських засобів

• отримати у відповідального за фармаконагляд у Вашому лікувальному закладі

• заповнити онлайн: http://www.drlz.kiev.ua/

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2012 Рік

Зміст випуску 4 (25), 2012

  1. І.Ю. Головач

Зміст випуску 3 (24), 2012

Зміст випуску 1 (22), 2012