сховати меню
Розділи: Новини і події

Новини кардіології.

За матеріалами Європейського конгресу кардіологів. . Париж, Франція, 27-31 серпня 2011 р.

сторінки: 23-25

А.М. Кравченко, д.м.н., професор, завідувач наукового відділу внутрішньої медицини, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ
Kravchenko_4(21)_2011_1.jpgКонгрес Європейського товариства кардіологів (ESC), який відбувся у Парижі 27-31 серпня 2011 р., був рекордним за кількістю учасників (32 946 делегатів). Багато делегатів приїхали з Бразилії, Японії, Китаю, Індії та інших країн. Досить численна делегація представляла й Україну, лікарі та науковці практично з усіх її регіонів брали участь у засіданнях конгресу. Висока якість наукових доповідей та матеріалів досліджень, представлених на конгресі, сприяла залученню нових учасників, кількість яких щорічно зростає. Упродовж 5 днів конгресу було проведено 521 сесію, обговорено 143 наукові проблеми, опубліковано матеріали у 4276 тезах, які надійшли зі 144 країн світу.

Медичне суспільство з великим інтересом очікувало результати важливих досліджень, насамперед таких, як ARISTOTLE, DAL-VESSEL і RUBY-1, які були анонсовані в Парижі. Дослідження АРІСТОТЕЛЬ було, ймовірно, одним із основних досліджень цього конгресу, результати якого показали, що препарат апіксабан (прямий інгібітор Х фактора) був більш ефективний порівняно з варфарином для запобігання інсультам і систематичним емболіям у хворих із фібриляцією передсердь. Прийом препарату апіксабан був також асоційований із меншою кількістю кровотеч і нижчими показниками смертності. Зменшення на 21% загальної кількості інсультів та на 31% кровотеч, порівняно з терапією варфарином, суттєво збільшує можливості лікарів і дає надію пацієнтам із фібриляцією передсердь. На кожну 1000 пацієнтів, пролікованих апіксабаном, за розрахунками авторів дослідження, було уникнуто 6 інсультів, 15 великих кровотеч та 8 летальних випадків.

Результати дослідження PRODIGY показали, що в пацієнтів зі стабільними і нестабільними формами ІХС після стентування їх новими елютинг-стентами подвійна терапія антитромбоцитарними препаратами протягом 6 місяців для профілактики тромбозів стентів була такою ж ефективною стосовно твердих клінічних кінцевих точок, як і аналогічна терапія протягом 24 місяців після стентування металевими стентами. Окрім того, встановлено, що при 6-місячній терапії була менша кількість кровотеч, яка виявилася статистично значущою.

У своєму виступі професор Michel Komajda, Президент Європейського товариства кардіологів (European Society of Cardiology – ESC), відзначив важливість реєстрів і назвав 2011 рік «роком реєстрів». Вони дали змогу побачити, яким чином на практиці лікарі дотримуються клінічних рекомендацій. Так, у реєстрі PURE отримано тривожні результати щодо якості вторинної профілактики у хворих на серцево-судинні захворювання. Згідно з даними реєстру, який включав 154 000 дорослих із 17 країн, було встановлено, що в країнах із низькими прибутками понад 80% пацієнтів із хворобами серця і судин не отримували адекватного лікування, на відміну від країн з високими прибутками, де таких пацієнтів було тільки 11,2%. Отримані результати реєстрів дали змогу зробити висновки про те, що перед кардіологічною спільнотою стоїть дуже багато завдань щодо організації та забезпечення заходів профілактики і лікування в усьому світі. Президент Європейського товариства кардіологів повідомив, що ESC уже розпочало роботу з організації своїх реєстрів, троє з яких були анонсовані на засіданнях конгресу. Серед них реєстр хворих на серцеву недостатність, реєстр хворих, які перенесли абляцію при фібриляції передсердь та реєстр вагітних із супутніми хворобами серця. Останній реєстр показав важливість і необхідність співпраці між гінекологами та кардіологами при спостереженні за вагітними жінками, які мають хвороби серця. Нещодавно Європейське товариство кардіологів випустило нові клінічні рекомендації щодо скринінгу та виявлення ризику серцево-судинних захворювань у вагітних. Професор М. Komajda підкреслив, що у зв’язку з поширеністю серцевих захворювань, кількість яких постійно зростає в молодих жінок, ці рекомендації зі скринінгу та оцінки ризику вагітних є надзвичайно важливими.

Крім того, ESC були запропоновані нові рекомендації з лікування захворювань периферичних артерій. Вони стали результатом тісної співпраці між кардіологами, неврологами, радіологами, судинними хірургами, ангіологами та фахівцями Європейської асоціації боротьби з інсультом (European Stroke Association – ESA). З клінічного погляду рекомендації підкреслюють необхідність глибшого розуміння такої хвороби, як атеросклероз, що має особливе значення для літніх пацієнтів. Адже добре відомо, що в більшості з них ступінь сполученого ураження коронарних артерій, цереброваскулярних судин і периферичних артерій кінцівок досить високий. При курації таких хворих увага має бути зосереджена не лише на місцях локальних атеросклеротичних уражень, а й на оцінці повного клінічного статусу пацієнта з урахуванням усіх чинників серцево-судинного ризику. В рекомендаціях наголошується на тому, що тактика лікування пацієнтів із ураженням периферичних артерій повинна завжди визначатися після мультидисциплінарного обговорення, до якого, окрім судинних хірургів, має бути залучене широке коло фахівців.

Також на конгресі були представлені оновлені рекомендації ESC щодо тактики лікування хворих із гострим коронарним синдромом без зростання сегмента ST (Non-ST-Elevated Acute Coronary Syndromes – NSTE ASC). У новій редакції відзначено, що NSTE-ACS трапляється частіше, ніж гострий коронарний синдром із зростанням сегмента ST, із частотою приблизно 3 на 1000 осіб. Пацієнти з NSTE-ACS становлять дуже гетерогенну групу, часто з непередбачуваним прогнозом. Тому рання стратифікація ризику важлива для вибору стратегії лікування (медикаментозного чи інтервенційного). Саме в цьому контексті Робоча група під головуванням Christian Hamm і Jean-Pierre Bassand підготувала новий випуск рекомендацій, що замінює попередні версії, які були спочатку видані в 2000 р. і оновлені в 2002 і 2007 рр. Що ж нового було введено в переглянутий текст?

По-перше, при стратифікації ризику тепер слід оцінювати підвищення рівня тропоніну високої чутливості, який значною мірою замінив призначення звичайного тропоніну завдяки вищій аналітичній точності та діагностичній чутливості, особливо під час ранньої фази захворювання. Відповідно рекомендується досліджувати рівень тропоніну високої чутливості при першому контакті та через 3 години після нього (Клас рекомендацій I; рівень доказовості B). Крім того, рекомендації радять при лікуванні пацієнтів із NSTE-ACS для оцінки прогнозу використовувати шкалу GRACE, а також оцінювати ризик кровотечі за шкалою СRUSADE (I; B).

По-друге, фармакологічне лікування пацієнтів із NSTE-ACS тепер опирається на нові докази ефективності антикоагулянтної та антитромбоцитарної терапії. Використання нових інгібіторів рецепторів P2Y12 – прасугрела і тікагрелора – посідає особливе місце. Tікагрелор рекомендують для усіх пацієнтів від помірного до високого ризику, незалежно від початкової медикаментозної чи інвазивної стратегії, включаючи пацієнтів, які раніше отримували клопідогрел, і пацієнтів, яким не проводилася коронароангіографія. Прасугрел пропонують пацієнтам, яким проведено коронарографію і тим, у яких плануються інвазивні втручання (черезшкірне коронарне втручання), якщо немає високого ризику кровотечі або інших протипоказань (I; B). Клопідогрел рекомендований пацієнтам, які не можуть застосувати тікагрелол або прасугрел. Для антикоагулянтної терапії препаратом, який показаний у першу чергу, є фондопаринукс (I; A), потім еноксопарин (I; B) і нефракціонований гепарин (I; C) .

Kravchenko_4(21)_2011_2.jpgПо-третє, інвазивні методи залишаються невід’ємною частиною лікування пацієнтів із NSTE-ACS. Інвазивна стратегія (< 72 годин) рекомендується для пацієнтів принаймні з одним критерієм високого ризику або наявністю повторних ангінозних нападів (I; A), рання інвазивна стратегія (< 24 годин) – для пацієнтів із ризиком > 140 балів за шкалою GRACE і термінова коронарна ангіографія (< 2 годин) – для пацієнтів, які мають дуже високий ризик (I; C).

Професор Elaine Steinke (Канзас, США) у своїй доповіді торкнулася питання відновлення сексуальних відносин у пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда (ІМ). Опитування медичних працівників, які надають допомогу таким хворим, показало, що тільки кожний десятий із них давав рекомендації щодо відновлення статевого життя після інфаркту міокарда, а кожний п’ятий відзначив недостатні знання із зазначеної проблеми. «Відновлення сексуальної активності не було пов’язане з несприятливими серцево-судинними подіями для більшості пацієнтів, – підкреслила E. Steinke. – Це дійсно важлива проблема для того, щоб поліпшити якість життя обох – пацієнтів та їхніх партнерів». Вона зазначила, що вік не повинен усунути інтерес до наявності активного сексуального життя. Статеві стосунки рідко є пусковим механізмом, який викликає розвиток ІМ. Опитування 1712 пацієнтів з ІМ показало, що секс був провокуючим фактором виникнення захворювання тільки в 1,5% порівняно з гнівом – 2,4%, фізичним перевантаженням – 4,9% і психологічним стресом – 11,6%. Проте пацієнтів з ІМ насамперед цікавить, як швидко вони можуть відновити свої сексуальні стосунки і як це зробити без шкоди для здоров’я. Згідно з сучасними рекомендаціями, статеві стосунки можуть бути відновлені протягом декількох тижнів після неускладненого ІМ. Цей термін має бути більш тривалим, якщо пацієнт переніс серцево-легеневу реанімацію чи мав такі ускладнення, як гіпотонія, серйозні порушення ритму або зупинка серця. Професор Е. Steinke відзначила, що більшість пацієнтів, які перенесли ІМ, відновили сексуальне життя через один місяць після серцевого нападу.

Окрім результатів фундаментальних наукових досліджень та даних багатоцентрових клінічних випробувань, на конгресі великий інтерес і жваву дискусію викликали повідомлення про сприятливу дію шоколаду на роботу серця та позитивний ефект сміху на кровоносні судини. В інших дослідженнях, навпаки, було показано, що надмірна ненормована праця, гнів та депресія мають кардіотоксичний ефект. «Негативні емоції, такі як ворожість, гнів, депресія, занепокоєння і соціальна ізоляція – всі є отрутою для серця», – сказав Frank Bonaguidi, психолог з Інституту клінічної фізіології (Піза, Італія). «На відміну від цього, позитивні відчуття, що характеризуються піднесеним настроєм, співчуттям, активністю та духовними інтересами, розглядаються як кардіозахисний фактор. Гнів, – додав він, – примітивна емоція, якої не можна уникнути за бажанням, є провісником несприятливих ускладнень у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями». У своєму дослідженні F. Bonaguidi й колеги оцінили, як схильні до гніву поведінкові реакції впливають на прогноз у пацієнтів, що перенесли гострий ІМ. Дослідження 228 пацієнтів з ІМ показало, що у хворих із високим рівнем гніву (проявлявся невисловленою дратівливістю, відчуттям ворожості) був у 2,3 разу вищий ризик розвитку повторного випадку ІМ, ніж у пацієнтів із низьким рівнем гніву. В осіб із високим, зумовленим стресом рівнем тривоги та занепокоєння, що проявлялося порушеннями сну, в 1,9 разу був вищий ризик випадку рецидиву ІМ, ніж у пацієнтів із низьким рівнем тривоги. Слід пам’ятати, що пригнічені люди, як правило, не дотримуються регулярного прийому ліків, не мотивовані на зміну способу життя (припинення куріння, збільшення фізичної активності, зміни та забезпечення збалансованого харчування). Цікавими виявилися результати щодо встановлення певних кореляційних взаємозв’язків між вираженістю проявів гніву та показниками фракції вигнання лівого шлуночка, порушеннями серцевого ритму та рівнем холестерину. F. Bonaguidi підкреслив, що діагностика психологічного стану і його корекція мають бути невід’ємною частиною медичної тактики при лікуванні пацієнтів з ІМ.

28 і 29 серпня перед Ратушею в Парижі для ознайомлення населення міста і його гостей із ключовими положеннями і принципами, насамперед профілактичної кардіології, була проведена публічна акція під такими гаслами: «Здорове харчування», «Кинь курити», «Зупини стрес», «Займайся фізкультурою». Президент ESC, організатори й учасники конгресу були присутні на цій акції, щоб дати пораду всім бажаючим. Близько 3000 парижан і туристів відвідали різноманітні стенди і взяли участь у запропонованих заходах, таких як уроки гімнастики, фітнес, школа здорової кулінарії та ін. Наступна зустріч кардіологів відбудеться у Мюнхені (Німеччина) 25-29 серпня 2012 року.

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2011 Рік

Зміст випуску 4 (21), 2011

Зміст випуску 3 (20), 2011

Зміст випуску 1 (18), 2011