сховати меню

18-й Європейський конгрес Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень (ISPOR)

сторінки: 40-43

О.М. Заліська, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, президент Українського центру ІSPOR (UCPOR), керівник Комітету з освіти Європейської мережі ISPOR (CEENET) на 2013-2015 рр., О.Б. Піняжко, асистент кафедри, президент Українського відділу студентів і молодих науковців ІSPOR, Н.М. Максимович, асистент кафедри, М.В. Лелека, доцент кафедри, Х.Я. Горбачевська, студент, учасник UCPOR, кафедра організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
RFT161_4043-150x220.jpg

_

Традиційно в кінці кожного року відбуваються Європейські конгреси Міжнародного товариства фар­мако­економічних досліджень (The Inter­na­tio­nal Society for Pharmacoeconomics and Out­comes Research – ISPOR). Так, 18-й Євро­пейський конгрес ISPOR було проведено 7-11 листопада 2015 року у м. Мілан (Італія).

У червні 2015 р. під час 20-ї Світової зустрічі на честь 20-річчя діяльності ISPOR було прийнято сучасну стратегію цієї провідної науково-освітньої організації, яка включає 5 ключових елементів:

 • наукова і дослідницька досконалість;
 • активна робота членів ISPOR;
 • навчання та тренінги;
 • комунікації та співробітництво учасників ISPOR;
 • цінності для належної організації прийняття рішень в охороні здоров’я.
RFT161_4043-1-300x129.jpg

Під час роботи конгресу

18-й Європейський конгрес ISPOR визначив провідну тему: «Як впливати на прийняття рішень у системі охорони здоров’я, використовуючи наявні дані результатів досліджень і ліквідуючи деякі прогалини у таких показниках?». Для участі в конгресі зареєструвалися 5220 учасників з 90 країн Європи, США, Південної Америки, Азії, що на 9% більше, ніж минулого року в Амстердамі (див. статтю в журн. «Раціональна фармакотерапія». – 2015. – № 1. – С. 32-35).

Позитивним моментом є те, що учасниками 18-го Європейського конгресу ISPOR від України були 22 представники вищих медичних (і фармацевтичного) навчальних закладів МОЗ України, Державного експертного центру (ДЕЦ) МОЗ України, студенти та молоді науковці, які під час форумів представляли результати своїх досліджень у формі усних і стендових доповідей.

RFT161_4043-21-300x149.jpg

Влад Зак, Ольга Заліська, Ненсі Берг, Даніель Малон, Надія Мальдонадо та учасники Українського центру ІSPOR (UCPOR)

На запрошення Оргкомітету ISPOR у таких заходах систематично беруть участь учасники Українського центру Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень (UСPOR) (що діє в Львівському національному медичному університеті [ЛНМУ] імені Данила Галицького на кафедрі організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки факультету післядипломної освіти [ФПДО]) та Українського відділу студентів і молодих науковців. Вони представляють результати фармакоекономічних досліджень, проведених на основі показників вітчизняної медичної та фармацевтичної допомоги. Це професор Ольга Заліська, завідувач кафедри організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО, ЛНМУ імені Данила Галицького, голова Українського центру фармакоекономічних досліджень ІSPOR, керівник Освітнього комітету Європейської мережі центрально- та східноєвропейських країн (Central & Eastern Europe Network – CEENET); Ореста Піняжко, асистент кафед­ри, голова Українського відділу студентів і молодих науковців ІSPOR; Марія Лелека, доцент; Наталія Максимович, асистент; В’ячеслав Толубаєв, к.фарм.н., асистент кафед­ри, заступник голови Українського цент­ру фармакоекономічних досліджень ІSPOR. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського представляли Юлія Вадзюк, асистент кафедри клініко-лабораторної діагностики, та Богдана Вонс, магістр цієї ж кафедри. Також учасниками 18-го Євроконгресу були представники ДЕЦ МОЗ України: завідувач відділу медичної стандартизації, к.мед.н. О.М. Ліщишина та її заступник Є.О. Мельник (м. Київ); науковий співробітник Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України (м. Київ) к.мед.н. Григорій Іринчин; академічні – д.фарм.н., професор К.Л. Косяченко (НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ); к.мед.н., доцент С.О. Соловйов (Національна медична академія післядип­ломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ); к.фарм.н. Н.М. Косяченко (м. Житомир, комунальний вищий навчальний заклад «Житомирський базовий фармацевтичний коледж імені Г.С. Протасевича»); професор А.С. Немченко, доцент Л.І. Сімонян з кафедри організації й економіки фармації Національного фармацевтичного університету (НФаУ, м. Харків); професор Л.В. Яковлєва, професор О.Я. Міщенко, доцент О.О. Ткачова з кафедри фармакоекономіки (НФаУ, м. Харків). Також учасниками конгресу стали студенти й магістри з ЛНМУ імені Данила Галицького Х. Горбачевська, О. Заліський, С. Готь, доповіді яких були відібрано і включено в програму стендових презентацій. Усі ці делегати взяли участь у спеціальному форумі Українського центру (UСPOR) та Студентського відділу ISPOR на тему «Активність Українського центру фармакоекономічних досліджень та напрями впровадження оцінки медичних технологій (Health Technology Assessment – НТА) в охорону здоров’я й освітні програми для фахівців в Україні». У форумі Українського центру Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень брали участь перші особи – директор ISPOR Ненсі Берг (Nancy S. Berg), президент ISPOR у 2015-2016 рр. Даніель Малон (Daniel Malone), виконавчий менеджер з міжнародного розвитку в країнах Європи й Азії Надія Мальдонадо (Nadia Maldonado) і голова Європейської мережі CEENET Влад Зак (Vlad Zah), які сердечно привітали учасників Українського форуму та подякували за багаторічну плідну співпрацю і розвиток напрямів фармакоекономіки та НТА в Україні. Під час Українського форуму UСPOR були доповіді про стан і напрями впровадження НТА в наукових дослідженнях та освітній підготовці спеціалістів системи охорони здоров’я України. Крім того, обговорювали проблемні аспекти реального впровадження результатів і методів фармакоекономічного аналізу та технологій з оцінки охорони здоров’я у законодавчі документи та їх гармонізації з директивами Євросоюзу, а також питання подальшого розвитку навчальних програм, освітніх тренінгів з НТА та фармакоекономіки серед спеціалістів медицини і фармації та залучення студентів до наукової міжнародної співпраці.

RFT161_4043-31-300x186.jpg

Ореста Піняжко, Даніель Малон, Ольга
Заліська, Влад Зак і В’ячеслав Толубаєв

У програмі 18-го Європейського конгресу професор Ольга Заліська була модератором спеціального форуму Європейської мережі центрально- та східноєвропейських країн CEENET на тему «Доступ до ринку нових лікарських засобів у країнах Центральної та Східної Європи: практичні рекомендації для успішної реімбурсації ліків», на якому доповідачі зі Словаччини, Румунії, Хорватії та Російської Федерації поділилися досвідом щодо функціонування системи реєстрації ліків та включення їх у списки відшкодування при різних захворюваннях відповідно до діючого законодавства цих держав. Голова Українського відділу студентів ISPOR, асистент Ореста Піняжко під час форуму Європейської мережі CEENET зробила усну доповідь на тему «Розвиток і застосування мультикритеріального аналізу рішень (MCDA) у країнах Центральної та Східної Європи» та представила напрями використання мульти­критеріального аналізу MCDA для прийняття обґрунтованих рішень в охороні здоров’я.

Результатом активної співпраці української делегації з ISPOR, що підтвердив високий рівень досліджень та актуальність їхнього впровадження у вітчизняну практику, було включення до програми стендових доповідей, присвячених фармакоекономічним дослідженням та НТА-методикам в Україні. Доповіді підготували к.мед.н. О.М. Ліщишина і співавт., доцент С.О. Соловйов (м. Київ), професор О.М. Заліська і співавт. (м. Львів), асистент Ю. Вадзюк (м. Тернопіль), професор А.С. Немченко і співавт., професор Л.В. Яковлєва і співавт. (м. Харків).

У перший день 18-го Європейського конгресу ISPOR пленарне засідання було присвячене темі «Стратегія в дії: сучасні та майбутні підходи до прийняття рішень щодо технологій охорони здоров’я». Платники, регулятори, провідні експерти та лідери з впровадження НТА, пацієнти та представники фармацевтичної індустрії, ключові особи, які приймають управлінські рішення у сфері охорони здоров’я, провели дискусію про регуляторну політику щодо обігу медичних засобів і виробів медичного призначення у європейських країнах. Також обговорювали використання лікарських засобів з огляду на адаптивні шляхи пацієнтів («adaptive pathways»). Під час панельної дискусії доповідачі презентували неупереджені й відверті позиції та погляди щодо адаптивних шляхів як пріоритетного підходу у розробці, ліцензуванні, оцінці й оплаті нових лікарських засобів і схем терапії. Під час 1-го пленарного засідання було оцінено плани і стратегії Європейської комісії щодо системи НТА в Європі та успішну й ефективну діяльність Європейської мережі агентств із НТА – EUnetHTA, яка забезпечує надійний та постійний діалог як у Європі, так і

RFT161_4043-4-300x183.jpg

Стендові презентації делегатів із України

у світі між усіма зацікавленими сторонами.

Модератором виступив Франсуа Мейєр (Francois Meyer, MD), радник президента Французького національного управління з охорони здоров’я (НАS), м. Сен-Дені, Франція. Cпікерами були Ганс-Джордж Ейхлер (Hans-Georg Eichler, MD, MSc), старший лікар Європейського медичного агентства (European Medicines Agency – EMA), м. Лондон, Великобританія; Жером Боем (Jerome Boehm), генеральний директор Департаменту охорони здоров’я та безпеки продуктів харчування Європейської комісії, м. Брюссель, Бельгія; професор Фінн Борлум Крістенсен (Finn Bоrlum Kristensen, MD, PhD), директор Агентства НТА (Університет Південної Данії), виконавчий директор EUnetHTA (Копенгаген, Данія); Мірелла Марлоу (Mirella Marlow, MA, MBA), проектний менеджер з питань діагностичних систем і медичних приладів, Національний інститут охорони здоров’я та вдосконалення медичної допомоги (National Institute for Health and Care Excellence – NICE), м. Лондон, Великобританія.

Друге пленарне засідання було присвячене темі «Результати досліджень: чи готові ми перейти від теорії до практики?». Головою засідання був Лоренцо Мантовані (Lorenzo G. Mantovani, DSc), професор з охорони здоров’я суспільства, Дослідницький центр охорони здоров’я суспільства (Research Centre on Public Health – CESP), університет Мілано-Бікокка, м. Монза, Італія. Доповідачі: Вальтер Ріккіарді (Walter Ricciardi), президент Італійського національного інституту охорони здоров’я (dell’Istituto Superiore di Sanità – ISS) та екс-президент Європейської асоціації з охорони суспільного здоров’я, м. Рим, Італія; Серджіо Пекореллі (Sergio Pecorelli, MD, Phd) доктор медицини, голова правління Італійської медичної служби, професор кафедри акушерства і гінекології, ректор університету м. Брешіа, Італія. Учасники засідання дискутували щодо можливостей використання даних про наслідки лікування для прийняття управлінських рішень.

Про роботу Агентства з оцінки технологій охорони здоров’я (ОТОЗ) Канади доповідав Брайан О’Рурк (Brian O’Rourke), президент і голова Канадської агенції з лікарських засобів та технологій охорони здоров’я (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health – CADTH). Міжнародна мережа агенцій із ОТОЗ нараховує 54 члени з 33 країн світу. У Канаді це неприбуткова організація з ОТОЗ. Первинним ресурсом заснування є державні органи влади та місцеві органи самоврядування. ОТОЗ – це знаходження балансу між результатами та цінністю. Ключові меседжі:

 • орієнтоване на пацієнта лікування;
 • ранній діалог між виробником та ОТОЗ/платником, суспільством;
 • рівні доказовості потребують відображення у даних реального світу.

Варто відзначити, що нині діють майже 100 агентств з оцінки технологій охорони здоров’я; багато з них є урядовими організаціями, і країни намагаються гармонізувати вимоги до НТА. Значних зусиль докладає EuroNetHTA, яка об’єднує агентства у державах Європейського Союзу. У рамках конгресу було проведено круглий стіл представників європейських агентств з НТА, в якому від України брав участь керівник ГО «UA HTA» професор К.Л. Косяченко.

У цьому році 18-й Європейський конгрес ISPOR забезпечив можливість обміну досвідом та наукового спілкування для 390 студентів зі всього світу, зокрема 7 студентів і молодих учених з України. Керівники студентської мережі ISPOR та студентський комітет із планування Європейського конгресу провели такі ключові заходи: студентське наукове засідання з усними презентаціями на тему «Роль результ

RFT161_4043-5-300x206.jpg

Представники Українського центру UCPOR й Українського відділу студентів і молодих науковців ICPOR із Владом Заком, Ольгою Заліською та Надією Мальдонадо

атів досліджень, що впливають на прийняття рішень в охороні здоров’я»; урочистий прийом та офіційний сніданок керівників студентських відділень та їхніх наукових радників і наставників. Урочистий прийом відвідав президент ISPOR на 2015-2016 рр. професор Даніель Малон (Daniel Malone), який підтримав участь студентів у спільних проектах і програмах, пропонованих ISPOR молодим науковцям. Під час урочистого прийому відбулося вручення суперпризу за результатами активності студентів і молодих науковців: 4-ї редакції книги професора Йоркського університету (Великобританія) Майкла Драммонда «Методи економічної оцінки програм в охороні здоров’я». Призером стала асистент кафедри організації й економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького Ореста Піняжко.

18-й Європейський конгрес, що проходив у Міланському Конгрес-центрі МіСо, запам’ятався учасникам з України цікавими зустрічами і знайомствами з фахівцями в галузі НТА та фармакоекономічного аналізу, різноманітними дискусіями. А Мілан порадував літнім теплом, незабутніми враженнями від Центрального собору Дуомо, пам’яток архітектури Римської імперії та душевністю італійців, які люблять свою країну.

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2016 Рік

Зміст випуску 3 (40), 2016

 1. О.М. Радченко

 2. В.В. Бугаенко, Н.Ю. Чубко, А.В. Цыж

 3. О.А. Яковлева, А.О. Жамба, М.А. Кривуша, О.Ю. Крикус, К.П. Блиндур, Д.С. Лушников

 4. О.М. Заліська, О.Б. Піняжко, М.В. Лелека, О.Б. Блавацька, С.Р. Готь

Зміст випуску 2 (39), 2016

 1. С.В. Данилюк, Л.В. Хіміон, Т.М. Будько, О.М. Рудь, А.О. Кармазіна, Т.Є. Лобода, М.В. Обремський, М.В. Метенько

 2. К.А. Посохова

 3. Л.В. Яковлєва, О.Я. Міщенко

 4. І.С. Чекман, В.В. Бондур, О.В. Клименко

 5. О.В. Макаренко, О.В. Кривов'яз, С.О. Кривов'яз

 6. А.В. Давидюк, Н.О. Горчакова, І.С. Чекман

 7. Г.В. Осьодло, О.О. Федорова

 8. Л.І. Казак, М.І. Загородний, А.М. Дорошенко, Н.Д. Реплянчук