сховати меню

Керівництво для лікаря-практика: як за 3 візити взяти під контроль ризик розвитку судинної катастрофи

сторінки: 25-27

Скринінг

Скринінгу на дисліпідемію підлягають усі особи, які досягли 20-річного віку.

Якщо у показниках ліпідограми натще у пацієнта відхилень не виявлено, повторну оцінку профілю ліпідів слід здійснити не менш ніж через 5 років, а за певних клінічних ситуацій – раніше. Прикладами таких ситуацій можуть бути: збільшення маси тіла пацієнта, рання серцево-судинна подія у родича першого ступеня спорідненості, можливе виникнення фактора, що зумовлює вторинну дисліпідемію.

Цілі при корекції дисліпідемії

Нормалізація показників ХС не-ЛПВЩ (ХС не-ЛПВЩ = загальний холестерин – ХС ЛПВЩ (холестерин ліпопротеїнів високої щільності)) та ХС ЛПНЩ (холестерин ліпопротеїнів низької щільності) має бути первинною метою лікування.

Вплив на рівень АроВ (аполіпопротеїну В) вважається додатковою, вторинною метою терапії.

Корекція підвищеного рівня тригліцеридів сама собою не є метою терапії (за винятком випадків його значного зростання). Якщо значення тригліцеридів є у межах від 2,26 до 5,64 ммоль/л, мета терапії полягає у нормалізації показників ХС не-ЛПВЩ і ХС ЛПНЩ. Коли вміст тригліцеридів значно підвищується (≥ 5,65 ммоль/л і особ­ливо ≥ 11,30 ммоль/л), його зменшення до рівня < 5,65 ммоль/л з метою запобігання панкреатиту стає первинною метою терапії.

Визначення ризику АССЗ та подальших терапевтичних підходів

Профіль ліпідів слід оцінювати у комплексі з іншими факторами ризику атеросклеротичних серцево-судинних захворювань (АССЗ) (рис. 1), зокрема це передбачає визначення рівня ризику АССЗ (рис. 2). Зокрема, необхідно оцінити, чи наявний у пацієнта метаболічний синдром (таблиця), який є багатоскладовим фактором ризику не тільки цукрового діабету, але і АССЗ.

rft173_2427_r1-719x1024.jpg

Рисунок 1. Алгоритм виявлення і корекції дисліпідемії

rft173_2427_r2-763x1024.jpg

Рисунок 2. Покроковий підхід до визначення рівня ризику АССЗ

Таблиця. Клінічні критерії метаболічного синдрому

Показник

Значення

Діагностується за наявності будь-яких 3 або більше компонентів, наведених нижче

Збільшений обвід талії

≥ 102 см у чоловіків*

≥ 88 см у жінок*

Підвищений вміст тригліцеридів**

≥ 1,69 ммоль/л

Знижений вміст ХС ЛПВЩ

< 1,03 ммоль/л у чоловіків

< 1,03 ммоль/л у жінок

Підвищений артеріальний тиск***

Систолічний ≥ 130 мм рт. ст.

та/або

діастолічний ≥ 85 мм рт. ст.

Підвищений рівень глюкози натще****

≥ 5,55 ммоль/л

* Згідно з настановами Американської асоціації серця (American Heart Association) / Національного інституту з вивчення захворювань серця, легень і крові (National Heart, Lung and Blood Institute), критерієм метаболічного синдрому є обвід талії ≥ 94 см у чоловіків та ≥ 80 см у жінок для осіб з підвищеною інсулінорезистентністю.

** Або пацієнт вже приймає препарати з метою зниження рівня тригліцеридів. Зазвичай це довголанцюгові ω-3 жирні кислоти у високих дозах, похідні фіброєвої кислоти, нікотинова кислота.

*** Або пацієнт вже приймає антигіпертензивне лікування.

**** Або пацієнт вже приймає гіпоглікемізуючі препарати.

 

Такий комплексний підхід дає змогу визначити подальші цілі лікування та стратегії ведення пацієнта з дисліпідемією (див. рис. 1).

Пацієнтам із низьким або середнім ризиком АССЗ рекомендують зміни способу життя, а у разі недостатньої ефективності таких заходів, призначають медикаментозне лікування.

Пацієнтам із високим або дуже високим ризиком фармакотерапію призначають одразу (див. рис. 1).

Препарати призначають з урахуванням інди­ві­дуальних потреб хворого і цілей терапії.

Підготувала Наталія Ткаченко за матеріалами:
National lipid association recommendations for patient-centered management of dyslipidemia: part 1 (J Clin Lipidol. 2014; 8 (5): 473-88), part 2 (J Clin Lipidol. 2015; 9 (6 Suppl): S1-122)

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2017 Рік

Зміст випуску 4 (45), 2017

 1. О.М. Радченко

 2. И.И. Топчий

 3. Э.В. Супрун

 4. М.Н. Вовченко, А.С. Исаева

 5. В.С. Андрух, В.Н. Андрух

 6. В.І. Вдовиченко, Т.В. Острогляд

 7. О.А. Яковлева

 8. Р.В. Свистильник

Зміст випуску 3 (44), 2017

 1. Ю.С. Рудык

 2. Н.П. Копица

 3. С.А. Серик

 4. А.С. Исаева, В.И. Волков

 5. Э.В. Супрун

 6. В.А. Скибчик, С.Д. Бабляк, Г.В. Світлик

Зміст випуску 2 (43), 2017

 1. Г.Д. Фадєєнко, О.В. Колеснікова

 2. К.А. Посохова

 3. В.І. Вдовиченко, Т.В. Острогляд

 4. Е.В. Супрун

 5. М.І. Загородний

 6. В.С. Андрух

 7. Э.В. Супрун, С.В. Терещенко

 8. О.В. Небильцова, Ж.О. Клімова, І.В. Бойко, О.І. Божнєва, О.В. Кулик, О.В. Кулик

Зміст випуску 1 (42), 2017

 1. Б.Б. Бодревич, В.І. Вдовиченко, М.Т. Панасюк, І.В. Панасюк, Т.В. Острогляд

 2. О.М. Заліська, О.Б. Піняжко, Н.М. Максимович, О.В. Брездень, О.Я. Горбачевська, О.Б. Заліський, А.Г. Іринчина, С.Р. Готь

 3. Е.В. Супрун, І.С. Чекман, І.Ф. Бєленічев, Н.О. Горчакова, А.С. Свінціцький, М.І. Загородний, Б.С. Бурлака

 4. С.М. Стаднік