сховати меню

Ентеросгель – ефективна сорбційна терапія при захворюваннях шлунково- кишкового тракту

сторінки: 40-41

Ентеросгель належить до групи ентеросорбентів – препаратів із високою сорбційною ємністю, які не руйнуються в шлунково-кишковому тракті (ШКТ), ефективно зв’язують і виводять екзо- та ендогенні токсичні речовини. Він являє собою гідрогель на основі метилкремнієвої кислоти з унікальною просторовою структурою глобулярної пористої матриці. Зв’язування відбувається за двома механізмами – молекулярної адсорбції та співосадження в гелі [1]. Маючи високу сорбційну активність, Ентеросгель проявляє також високу селективність. Цей «розумний» препарат зв’язується в основному із середньомолекулярними сполуками (молекулярна маса 70-1000 Да – токсини мікроорганізмів, метаболіти, білірубін, холестерин тощо). При цьому речовини з меншою молекулярною масою (іони металів, мінеральні солі) і високомолекулярні (загальні білки, імуноглобуліни) не сорбуються. Ентеросгель проявляє також селективність і щодо мікроорганізмів, активно поглинаючи умовно-патогенну й патогенну мікрофлору без пригнічення нормальної [2].

Препарат відповідає усім вимогам до ентеросорбентів: він інертний, нето­ксичний, нетравматичний для слизових оболонок; «працює» лише в просвіті кишківника; добре евакуюється із ШКТ; має потужні сорбційні властивості; не викликає дисбактеріоз; випускається у зручній лікарській формі (паста для перорального застосування) [3].

Завдяки особливостям механізму дії та потужним детоксикаційним властивостям Ентеросгель широко застосовують у багатьох галузях медицини: в онкологічній практиці, при серцево-судинних захворюваннях, різноманітних інфекційних процесах. Препарат прекрасно зарекомендував себе при лікуванні пацієнтів із хронічними гастритами й дуоденітами, виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки, колітами, синдромом подразненого кишківника. У хворих на гострі кишкові інфекції мікробної та вірусної етіології застосування Ентеросгелю сприяє зниженню концентрації прозапальних цитокінів у плазмі крові при одночасному підвищенні концентрації протизапальних цитокінів [1]. При виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки препарат сприяє зниженню лейкоцитарного індексу інтоксикації, відновленню складу крові, зменшенню частоти ерозій слизових оболонок, ослабленню диспептичних явищ. При неспецифічному виразковому коліті застосування Ентеросгелю нормалізує біоценоз кишківника, прискорює регенерацію виразок, зменшує прояви діареї та інто­ксикації [3].

Хронічні захворювання органів ШКТ, перебіг яких характеризується грубими порушеннями ліпідного обміну, супроводжуються значною ендогенною інтоксикацією. Внаслідок посилення перекисного окислення ліпідів пошкоджуються клітинні мембрани, накопичуються вільні радикали, гідроперекиси, альдегіди й кетони. Ентеросгель поліпшує стан слизової оболонки завдяки сорбції токсичних продуктів життєдіяльності мікрофлори та продуктів незавершеного метаболізму, що ушкоджують епітелій при лікуванні багатьох захворювань ШКТ. Обволікувальна та регенераторна дії препарату сприяють відновленню слизової оболонки шлунка та кишківника. Терапія Ентеросгелем підвищує імунний захист епітеліального бар’єру слизової оболонки кишківника, сприяє збільшенню в його просвіті рівня sIgA, що відповідає за місцевий захист від проникнення мікроорганізмів. При застосуванні препарату зменшується рівень бактерійного ендотоксину (ліпополісахариду), надлишок якого пригнічує імунітет [4].

Дослідження сорбційної активності Ентеросгелю показало, що препарат можна успішно застосовувати при лікуванні дітей із діареєю [5].

У хворих із рубцевими звуженнями стравоходу Ентеросгель сприяв зменшенню запалення й набряку, знижував метаболічне навантаження на органи екскреції і детоксикації, поліпшував імунний статус, кровопостачання й моторику кишківника [6].

Висока сорбційна активність Ентерос­гелю, вибірковість адсорбції, простота застосування, відсутність протипоказань, можливість комбінування з іншими лікарськими засобами дають змогу застосовувати індивідуальну лікувальну тактику, уникати побічних ефектів, досягаючи високої ефективності при лікуванні багатьох захворювань ШКТ.

Список літератури

1. Nikolaev V.G. (2011) Enterosgel: A Novel Organosilicon Enterosorbent with a Wide Range of Medical Applications. In: Mikhailovsky S., Khajibaev A. (eds) Biodefence. NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology. Springer, Dordrecht.

2. Гриценко Е.Н., Шевченко Ю.Н., Семенов В.Г. При­ме­нение препарата «Энтеросгель», обладающего сорбционно-детоксикационным действием, в комплексном лечении заболеваний органов ЖКТ // Провизор. – 2001. – № 15. – С. 37.

3. Бондарев Е.В., Штрыголь С.Ю., Дырявый С.Б. Применение энтеросорбентов в медицинской практике. – Провизор. – 2008. – № 13. http://www.provisor.com.ua/archive/2008/N13/enters__138.php

4. Майданник В.Г. Клинические рекомендации. Анти­биотико-ассоциированная диарея у детей / Ассо­циа­ция педиатров Украины. Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца. – К., 2011. – 35 c.

5. Щербаков П.Л., Петухов В.А. Сравнительная эффективность энтеросорбентов при диарее у детей. Вопросы современной педиатрии. – 2005. – Т. 4, № 4. – С. 86-90.

6. Антонов А.Р., Коробейников А.В., Чикинев Ю.В. Эффективность сорбционной терапии у больных рубцовыми сужениями пищевода. Вестник новых медицинских технологий. – 2005. – Т. XII, № 1. – С. 40.

7. Інструкція для медичного застосування препарату Ентеросгель.

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2017 Рік

Зміст випуску 4 (45), 2017

 1. О.М. Радченко

 2. И.И. Топчий

 3. Э.В. Супрун

 4. М.Н. Вовченко, А.С. Исаева

 5. В.С. Андрух, В.Н. Андрух

 6. В.І. Вдовиченко, Т.В. Острогляд

 7. О.А. Яковлева

 8. Р.В. Свистильник

Зміст випуску 3 (44), 2017

 1. Ю.С. Рудык

 2. Н.П. Копица

 3. С.А. Серик

 4. А.С. Исаева, В.И. Волков

 5. Э.В. Супрун

 6. В.А. Скибчик, С.Д. Бабляк, Г.В. Світлик

Зміст випуску 2 (43), 2017

 1. Г.Д. Фадєєнко, О.В. Колеснікова

 2. К.А. Посохова

 3. В.І. Вдовиченко, Т.В. Острогляд

 4. Е.В. Супрун

 5. М.І. Загородний

 6. В.С. Андрух

 7. Э.В. Супрун, С.В. Терещенко

 8. О.В. Небильцова, Ж.О. Клімова, І.В. Бойко, О.І. Божнєва, О.В. Кулик, О.В. Кулик

Зміст випуску 1 (42), 2017

 1. Б.Б. Бодревич, В.І. Вдовиченко, М.Т. Панасюк, І.В. Панасюк, Т.В. Острогляд

 2. О.М. Заліська, О.Б. Піняжко, Н.М. Максимович, О.В. Брездень, О.Я. Горбачевська, О.Б. Заліський, А.Г. Іринчина, С.Р. Готь

 3. Е.В. Супрун, І.С. Чекман, І.Ф. Бєленічев, Н.О. Горчакова, А.С. Свінціцький, М.І. Загородний, Б.С. Бурлака

 4. С.М. Стаднік