сховати меню

Профілактика неінфекційних захворювань: рекомендації експертів і можливості практичної медицини

сторінки: 11

Таку назву мав науковий симпозіум, який відбувся 17 травня 2017 року у м. Харків на базі ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»

У роботі симпозіуму взяли участь видатні діячі наукової та практичної медицини. Першу доповідь, присвячену важливості підтримання нормального функціонального стану кишечника, підходам до лікування та профілактиці його порушень, виголосила Галина Дмитрівна Фадєєнко, доктор медичних наук, професор, президент ГО «Українська асоціація профілактичної медицини», директор ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» (м. Харків).

Дві доповіді були присвячені проблемі гіпотиреозу та його зв’язку з іншими захворюваннями. Так, Олена Вадимівна Колеснікова, доктор медичних наук, заступник директора з наукової роботи ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» (м. Харків) у своїй доповіді висвітлила вплив гіпотироїдизму на розвиток неалкогольної жирової хвороби печінки та важливість мультидисциплінарного підходу до ведення пацієнтів із цією патологією.

Продовження зазначеної теми прозвучало у доповіді, присвяченій розгляду гіпо­териозу як значущого фактора ризику церебро­васку­лярної патології, її представила Ольга Аркадіївна Гончарова, доктор медичних наук, професор кафедри ендокринології та дитячої ендокринології Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Про досягнення у терапії остеопорозу та її перспективи розповіла Нінель Василівна Дєдух, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії морфології сполучної тканини ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені М.І. Ситенка НАМН України» (м. Харків).

Ганна Сергіївна Ісаєва, доктор медичних наук, завідувач відділу комплексного зниження ризику хронічних неінфекційних захворювань ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» (м. Харків) присвятила свою доповідь синдрому малих когнітивних порушень судинного генезу та сучасним підходам до його корекції.

Зі стратегією поліпілл (більше одного препарату в капсулі) та її перевагами для первинної і вторинної профілактики серцево-судинних захворювань учасників конференції ознайомила Лариса Миколаївна Яковлєва, доктор медичних наук, професор, старший науковий співробітник кафедри кардіології та функціональної діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Про нові можливості у профілактиці й лікуванні фібриляції передсердь розповів Сергій Андрійович Серік, доктор медичних наук, заві­ду­вач відділу атеросклерозу та ішемічної хвороби серця ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» (м. Харків).

Доповідь, присвячену депресивним розладам у загальносоматичній практиці, представила Ольга В’ячеславівна Скринник, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу клінічної, соціальної та дитячої психіатрії ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (м. Харків).

На сьогодні не виникає сумніву, що найефективнішим підходом до зниження захворюваності та смертності населення від значущих найбільш поширених неінфекційних хвороб є раннє запобігання їхньому розвитку. Тому впровадження ефективних профілактичних стратегій є одним із важливих завдань охорони здоров’я та суспільства загалом.

Наш журнал
у соцмережах:

Випуски за 2017 Рік

Зміст випуску 4 (45), 2017

 1. О.М. Радченко

 2. И.И. Топчий

 3. Э.В. Супрун

 4. М.Н. Вовченко, А.С. Исаева

 5. В.С. Андрух, В.Н. Андрух

 6. В.І. Вдовиченко, Т.В. Острогляд

 7. О.А. Яковлева

 8. Р.В. Свистильник

Зміст випуску 3 (44), 2017

 1. Ю.С. Рудык

 2. Н.П. Копица

 3. С.А. Серик

 4. А.С. Исаева, В.И. Волков

 5. Э.В. Супрун

 6. В.А. Скибчик, С.Д. Бабляк, Г.В. Світлик

Зміст випуску 2 (43), 2017

 1. Г.Д. Фадєєнко, О.В. Колеснікова

 2. К.А. Посохова

 3. В.І. Вдовиченко, Т.В. Острогляд

 4. Е.В. Супрун

 5. М.І. Загородний

 6. В.С. Андрух

 7. Э.В. Супрун, С.В. Терещенко

 8. О.В. Небильцова, Ж.О. Клімова, І.В. Бойко, О.І. Божнєва, О.В. Кулик, О.В. Кулик

Зміст випуску 1 (42), 2017

 1. Б.Б. Бодревич, В.І. Вдовиченко, М.Т. Панасюк, І.В. Панасюк, Т.В. Острогляд

 2. О.М. Заліська, О.Б. Піняжко, Н.М. Максимович, О.В. Брездень, О.Я. Горбачевська, О.Б. Заліський, А.Г. Іринчина, С.Р. Готь

 3. Е.В. Супрун, І.С. Чекман, І.Ф. Бєленічев, Н.О. Горчакова, А.С. Свінціцький, М.І. Загородний, Б.С. Бурлака

 4. С.М. Стаднік