Обложка - 3  (24)

Номер журнала: 3 (24) ' 2012

Разделы: Фармаконадзор | страницы: 5-8
Застереження з безпеки використання лікарських препаратів
Разделы: Взгляд специалиста | страницы: 9-13
Неалкогольна жирова хвороба печінки: проблеми лікування

О.М. Радченко, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Взгляд специалиста | страницы: 15-18
Робота, стрес і артеріальна гіпертензія

А.М. Кравченко, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ

Разделы: Новости и события | страницы: 19-21
Краща ефективність медичної допомоги, нижчі витрати – гасло 17-ї Всесвітньої зустрічі Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень (ISPOR) 2-6 червня 2012 р., Вашингтон (США)

О.М. Заліська, О.А. Мендрік, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Лекция | страницы: 22-29
Практичні аспекти застосування інгібіторів АПФ у хворих із кардіоваскулярною патологією

Ю.М. Панчишин, О.Я. Королюк, кафедра внутрішньої медицини № 2, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Лекция | страницы: 30-34
Оцінка серцево-судинного ризику і профілактика розвитку кардіоваскулярної патології у пацієнтів із ревматичними захворюваннями

Л.В. Хіміон, кафедра сімейної медицини Інституту сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Разделы: Лекция | страницы: 36-40
Синдроми толерантності та відміни кардіологічних препаратів: причини, наслідки, подолання

О.М. Радченко, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Обзор | страницы: 41-45
Рациональная статинотерапия при остром коронарном синдроме

О.В. Петюнина, Н.П. Копица, отдел острого инфаркта миокарда ГУ «Институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков

Разделы: Обзор | страницы: 46-51
Ядерный фактор κB (NF-κB) как важный патогенетический фактор и новая мишень в лечении ревматических заболеваний

И.Ю. Головач, Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев

Разделы: Обзор | страницы: 52-54
Статини: так чи ні? Однозначна відповідь відсутня

Ю.М. Панчишин, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Ю.П. Якубенко, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону

Разделы: Обзор | страницы: 56-62
Клінічна ефективність лактулози

Л.В. Яковлєва, О.Б. Леницька, Є.О. Ковальова, Д.М. Бабенко, Центральна науково-дослідна лабораторія, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Разделы: Обзор | страницы: 63-69
Коморбидные состояния в практике кардиолога

В.В. Бугаенко, ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины

Поделиться с друзьями:

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип