Обложка - 2  (23)

Номер журнала: 2 (23) ' 2012

Разделы: Фармаконадзор | страницы: 5-14
Оцінка поінформованості лікарів України щодо побічних реакцій алергійного генезу

О.В. Матвєєва, О.П. Вікторов, В.Є. Бліхар, Г.Г. Луньова, Б.М. Пухлик, Д.І. Заболотний, В.В. Чоп’як, І.В. Гогунська, В.П. Яйченя, І.О. Логвіна, ДП «Державний експертний центр МОЗ України», м. Київ

Разделы: Взгляд специалиста | страницы: 15-19
Шляхи оптимізації лікування гострого коронарного синдрому на догоспітальному етапі

А.М. Кравченко, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ

Разделы: Взгляд специалиста | страницы: 20-23
Проблематика стандартизації інформації на лікарські засоби для дітей

Ю.В. Качерай, О.М. Заліська, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Взгляд специалиста | страницы: 24-27
Нерешенные проблемы хронической обструктивной болезни легких

О.А. Яковлева, Н.В. Щербенюк, А.О. Жамба, А.А. Клекот, О.В. Багаури, кафедра клинической фармации и клинической фармакологии, Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова

Разделы: Лекция | страницы: 28-32
Урсодезоксихолева кислота: досягнення, перспективи та проблеми застосування

О.М. Радченко, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Обзор | страницы: 33-37
Патогенетичні основи плейотропних ефектів статинів і бісфосфонатів щодо впливу на кісткову тканину

І.Ю. Головач, Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ

Разделы: Обзор | страницы: 38-41
Вікові аспекти взаємодії фармакокінетики та фармакодинаміки ліків

В.В. Безруков, Л.П. Купраш, Л.М. Єна, ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ

Разделы: Обзор | страницы: 42-47
Статины: совместимость и безопасность при лечении больных ишемической болезнью сердца

В.В. Бугаенко, ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, г. Киев

Разделы: Обзор | страницы: 52-55
β-Адреноблокатори: клініко-фармакологічна та фармакотерапевтична ефективність

М.І. Загородний1, А.С. Свінціцький1, Л.І. Казак1, Н.Д. Реплянчук2, А.М. Дорошенко1 1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, 2Вузлова лікарня № 1 станції «Дарниця», м. Київ

Разделы: Рекомендации | страницы: 56-68
Диагностика, лечение и профилактика дефицита витамина D

Рекомендации Американского общества эндокринологов (2011 г.)

Поделиться с друзьями:

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип