скрыть меню

IV Національний з’їзд фармакологів України

страницы: 26-28

Фармакологія – раціональна фармакотерапія
Untitled

10-12 жовтня 2011 р. у Києві відбувся IV Національний з’їзд фармакологів України, організаторами якого виступили Національна академія медичних наук України, МОЗ України, ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», ВГО «Асоціація фармакологів України», ДП «Державний експертний центр МОЗ України» за сприянням головного спонсора – компанії «Ranbaxy» та спонсорів представництв компаній «Nycomed», «Berlin-Сhemie (Menarini)», «GlaxoSmithKline», «Sanofi-Aventis», «Meda», «Mili healthcare», вітчизняних фармвиробників – «Борщагівський» ХФЗ, «Юрія-Фарм», «Здоров’я», «Інтерхім», ТОВ «Лабораторія Ербіс», «Лекхім», ВАТ «Фармак», «Кусум Фарм» та науково-дослідної лабораторії «Nanomedtech». У роботі з’їзду взяли участь 127 делегатів та 50 учасників із Вінниці, Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя, Івано-Франківська, Києва, Луганська, Львова, Одеси, Полтави, Сімферополя, Тернополя, Чернівців, Харкова, а також гості з Російської Федерації: співробітники «Наукового центру експертизи засобів медичного призначення» Мінохоронздоровсоцрозвитку Росії («Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздравсоцразвития России) – заступник генерального директора Центру, д.м.н. Марина Миколаївна Матвєєва та нач. науково-аналітичного відділу Центру, д.м.н. Олександр Миколайович Яворський. З усними та стендовими доповідями також виступили 27 молодих учених, серед яких було проведено конкурс доповідей. Кращою було визнано доповідь Євгена Стрєлкова (м. Київ), другим місцем відзначено доповідь Ольги Макаренко (м. Дніпропетровськ), яку, до речі, було зроблено англійською мовою, третє місце посів Сергій Павлов (м. Запоріжжя). Враховуючи порядковий номер чергового з’їзду, комісія (у складі Н.О. Горчакової, І.Ф. Бєленічева, О.Є. Ядловського) вирішила збільшити кількість премій до чотирьох. Четверте місце посіла доповідь Олексія Ходаківського (Вінниця). У рамках з’їзду проведено сателітні симпозіуми (компанії «Ranbaxy» та «Sanofi-Aventis Україна»), а також круглий стіл під патронатом компанії «Kusum Pharm».

12 жовтня відбулися звітно-виборне засідання ВГО «Асоціація фармакологів України», прийняття резолюції та закриття з’їзду.

ПРОТОКОЛ № 4
звітно-виборного засідання Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» на IV Національному з’їзді фармакологів України
від 12.10. 2011 р.
Присутні: чинний президент ВГО «АФУ» Г.С. Григор’єва, віце-президент ВГО «АФУ» В.Й. Кресюн, секретар Ради ВГО «АФУ» Г.М. Шаяхметова, скарбник ВГО «АФУ» Л.В. Бойцова, члени Ради Асоціації Т.А. Бухтіарова, В.Д. Лук’янчук, А.Г. Ципкун, М.А. Мохорт, І.С. Чекман, В.Й. Мамчур, Н.Ф. Маслова, члени ревізійної комісії Л.О. Громов, В.М. Бобирьов, М.Я. Головенко, К.А. Посохова, Г.І. Степанюк; 136 делегатів від регіональних відділень Асоціації (список додається), 55 учасників з’їзду.
Віце-президент ВГО «АФУ» член-кор. НАМНУ В.Й. Кресюн виголосив, що делегатами IV Національного з’їзду фармакологів України від 14 регіональних відділень Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» було обрано 138 осіб. На з’їзд прибули 136 делегатів, а отже є кворум для проведення звітно-виборного засідання, яким буде завершено з’їзд. В.Й. Кресюн запропонував Порядок денний звітно-виборного засідання.
Порядок денний
1. Обрання мандатної комісії та затвердження редакційної комісії.
2. Звіт про діяльність Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України».
3. Звіт ревізійної комісії Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України».
4. Інформація мандатної комісії.
5. Інформація редакційної комісії.
6. Обговорення наукових секцій, які відбулися в рамках з’їзду.
7. Виголошення результатів конкурсу доповідей молодих учених.
8. Обрання керівних органів Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України»:
– Президента Асоціації;
– Ради Асоціації;
– Ревізійної комісії Асоціації.
Порядок денний було одноголосно затверджено делегатами З’їзду.
З першого питання слухали:
Віце-президент ВГО «АФУ» В.Й. Кресюн виголосив, що Рада Асоціації пропонує обрати мандатну комісію з’їзду у складі В.В. Годован, Т.В. Звягінцева, Т.О. Дев’яткіна та редакційну комісію у складі В.Й. Мамчура, І.С. Чекмана, Г.С. Григор’євої.
Ухвалили: Затвердити склад мандатної комісії та редакційної комісії (одноголосно).
З другого питання слухали:
Г.С. Григор’єва доповіла про діяльність Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» між ІІІ та ІV Національними з’їздами фармакологів – 2006-2011 рр. (звіт додається).
Ухвалили: Затвердити доповідь Г.С. Григор’євої та надати позитивну оцінку діяльності Асоціації протягом звітного періоду (одноголосно).
З третього питання слухали:
Голова ревізійної комісії М.Я. Головенко доповів про фінансову діяльність Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» між ІІІ та ІV Національними з’їздами фармакологів – 2006-2011 рр. (звіт додається).
Ухвалили: Визнати фінансову діяльність асоціації задовільною та затвердити доповідь Ревізійної комісії (одноголосно).
З четвертого питання слухали:
Голова мандатної комісії В.В. Годован доповіла, що делегати IV Національного з’їзду фармакологів України були обрані за квотою, затвердженою Радою Асоціації в жовтні 2010 року. Повноваження всіх обраних 138 делегатів були перевірені та підтверджені відповідними поданнями 14 регіональних відділень Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України». Це дає їм право представляти осередки Асоціації на з’їзді та брати участь у цьому звітно-виборному засіданні з повноважним голосом.
Ухвалили: Прийняти інформацію до відома.
З п’ятого питання слухали:
Від редакційної комісії для виголошення Постанови з’їзду виступив В.Й. Мамчур. Він запропонував у першому пункті Постанови оцінити діяльність Ради Асоціації за звітний період 2006-2011 рр. як задовільну. Пропозицію було поставлено на відкрите голосування. Після голосування з приводу оцінки діяльності Ради В.Й. Мамчур зачитав змістовну частину Постанови.
Ухвалили: Затвердити Постанову з’їзду загалом (одноголосно).

ПОСТАНОВА

IV Національного з’їзду фармакологів України

1. Визнати роботу Ради Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» за звітний період задовільною.

2. Схвалити зусилля Ради щодо координації діяльності фахівців, які працюють у напрямках фундаментальної, експериментальної та клінічної фармакології, для вирішення важливої проблеми «Фармакологія та раціональна фармакотерапія».

3. Рекомендувати науковим колективам спрямувати діяльність на розвиток перспективних актуальних наукових напрямків фундаментальної та клінічної фармакології, зокрема зазначених та висвітлених на з’їзді: оптимізації спрямованого пошуку оригінальних фізіологічно активних речовин, досліджень в галузі біофармакології, нанофармакології, фармакогенетики, вікової фармакології тощо.

4. Рекомендувати членам ВГО «Асоціація фармакологів України», які працюють у Проблемній комісії «Фармакологія», підвищити вимоги до актуальності наукової тематики та дисертаційних робіт на етапі планування з урахуванням тенденцій світової фармакологічної науки.

5. Сприяти проведенню науково-методичних заходів із системного впровадження принципів GLP і GCP при проведенні в Україні доклінічних досліджень та клінічних випробувань лікарських засобів з акредитацією наукових і клінічних підрозділів, зокрема шляхом створення відповідних навчально-методичних центрів.

6. Сприяти підвищенню статусу викладання курсів фармакологічної науки у вищих навчальних закладах відповідно до актуальних запитів фундаментальної та клінічної фармакології. Звернути увагу на нагальність підготовки і залучення фахівців із базовою медичною освітою для роботи в галузі експериментальної та клінічної фармакології й у системі фармаконагляду; з цією метою обґрунтувати перед директивними органами необхідність створення інституту інтернатури зі спеціальності «Клінічна фармакологія» та внесення спеціальності «Клінічна фармакологія» до Переліку лікарських спеціальностей Міністерства охорони здоров’я України.

7. Рекомендувати в проведенні курсів підвищення кваліфікації для лікарів загальної практики та лікарів-інтернів освоєння загально прийнятих методів фармакоекономічного аналізу, що буде сприяти раціональному використанню фінансів охорони здоров’я та імпортозаміщенню лікарських засобів.

8. Вважати першочерговим завданням ВГО «Асоціація фармакологів України» роботу із підвищення фахового рівня та сприяння задоволенню професійних потреб молодих фармакологів України шляхом регулярного проведення національних шкіл, конференцій і конкурсів молодих учених із залученням до їхньої організації провідних науковців різних галузей медичної науки. Рекомендувати Раді ВГО «Асоціація фармакологів України» запровадити систему грантів Асоціації для молодих учених, які працюють в актуальних напрямках фундаментальної та клінічної фармакології.

9. Розширити співробітництво ВГО «Асоціація фармакологів України» з іншими професійними громадськими організаціями в галузі медицини та фармації, розробити форми взаємовигідної співпраці із фармацевтичними підприємствами з метою сприяння впровадженню нових лікарських засобів.

10. Редакційній колегії журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія» підвищити інформаційний та фаховий рівень видання шляхом розширення його мовного статусу, ареалу реферування та net-висвітлення, залучати до рецензування матеріалів провідних фахівців із фармакології та лікарської токсикології.

11. Провести V Національний з’їзд фармакологів України в 2016 році.

З шостого питання слухали:

Віце-президент ВГО «АФУ» В.Й. Кресюн запропонував бажаючим вступити у дискусію з приводу наукових секцій та заходів, які відбулися у рамках IV Національного з’їзду фармакологів України. Виступили: М.А. Мохорт, Л.О. Громов, Н.О. Горчакова, В.М. Коваленко, О.О. Цуркан.
Ухвалили: Визнати виконання наукової програми з’їзду успішним.
З сьомого питання слухали:
Голова конкурсної комісії конкурсу доповідей молодих учених, проф. Н.О. Горчакова виголосила рішення комісії та провела нагородження переможців.
Ухвалили: Прийняти до відома результати конкурсу доповідей молодих учених.
З восьмого питання слухали:
Віце-президент ВГО «АФУ» В.Й. Кресюн запропонував перейти до обрання керівних органів Асоціації: Президента Асоціації, Ради Асоціації, Ревізійної комісії Асоціації та обрати лічильну комісію для підрахунку голосів.
До лічильної комісії було запропоновано три кандидатури: Л.О. Громов, Л.В. Савченкова, В.І. Жилюк.
Відкритим голосуванням одноголосно затверджено склад лічильної комісії.
Віце-президент ВГО «АФУ» В.Й. Кресюн доповів, що за результатами обговорення кандидатур до керівних органів Асоціації із представниками регіональних осередків для обрання Президентом Асоціації пропонується кандидатура Тетяни Анатоліївни Бухтіарової.
Інших пропозицій не надійшло. Пропозицію щодо кандидатури Т.А. Бухтіарової було поставлено на відкрите голосування.
Виступив Л.О. Громов та від імені лічильної комісії повідомив, що кандидатуру Т.А. Бухтіарової було підтримано одноголосно.
Віце-президент ВГО «АФУ» В.Й. Кресюн доповів, що за результатами обговорення із представниками регіональних осередків пропонується обрати Раду Асоціації у складі 14 осіб та персонально: Ігор Федорович Бєлєнічев, Людмила Василівна Бойцова, Микола Якович Головенко, Ганна Савівна Григор’єва, Ігор Альбертович Зупанець, Віктор Дмитрович Лук’янчук, Віталій Йосипович Мамчур, Наталія Федорівна Маслова, Ігор Венедиктович Полєвик, Катерина Андріївна Посохова, Анатолій Григорович Ципкун, Іван Сергійович Чекман, Ганна Михайлівна Шаяхметова, а також ревізійну комісію Асоціації у складі 5 осіб та персонально: Віктор Миколайович Бобирьов, Владлена Володимирівна Годован, Тетяна Володимирівна Звягінцева, Георгій Іванович Степанюк, Лідія Миколаївна Шеремета.
К.А. Посохова взяла слово та повідомила, що представники регіональних осередків пропонують до Ради Асоціації також кандидатуру Валентина Йосиповича Кресюна.
Від президента Асоціації Т.А. Бухтіарової надійшла пропозиція проголосувати за членів Ради та ревізійної комісії списками.
Інших пропозицій не було.
Відбулося відкрите голосування з приводу обрання Ради Асоціації та ревізійної комісії Асоціації.
Л.О. Громов від імені лічильної комісії повідомив, що запропоновані кандидатури членів Ради ВГО «АФУ» та членів ревізійної комісії було підтримано одноголосно.
Ухвалили:
• Президентом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» обрати Тетяну Анатоліївну Бухтіарову.
• Раду Асоціації обрати у такому складі: Ігор Федорович Бєлєнічев, Людмила Василівна Бойцова, Микола Якович Головенко, Ганна Савівна Григор’єва, Ігор Альбертович Зупанець, Валентин Йосипович Кресюн, Віктор Дмитрович Лук’янчук, Віталій Йосипович Мамчур, Наталія Федорівна Маслова, Ігор Венедиктович Полєвик, Катерина Андріївна Посохова, Анатолій Григорович Ципкун, Іван Сергійович Чекман, Ганна Михайлівна Шаяхметова.
• Ревізійну комісію Асоціації обрати у такому складі: Віктор Миколайович Бобирьов, Владлена Володимирівна Годован, Тетяна Володимирівна Звягінцева, Георгій Іванович Степанюк, Лідія Миколаївна Шеремета.

Президент ВГО «Асоціація фармакологів України», д.мед.н. Т.А. Бухтіарова

Секретар Ради Асоціації, к.б.н. Г.М. Шаяхметова

Наш журнал
в соцсетях:

Выпуски за 2011 Год

Содержание выпуска 4 (21), 2011

Содержание выпуска 3 (20), 2011

Содержание выпуска 2 (19), 2011

Содержание выпуска 1 (18), 2011