Тема: Фармакологія

Статті: 1 – 10 з 21
Розділи: Лекція |
Як харчуватися при лікуванні варфарином?

К.А. Посохова, д.мед.н., професор, керівник представників із фармаконагляду Державного експертного центру МОЗ України у Тернопільській області

Розділи: Погляд фахівця |
Рослинно-медикаментозні взаємодії в клінічній практиці

Б.Б. Бодревич1, к.мед.н., доцент кафедри терапії № 1 та медичної діагностики ФПДО, В.І. Вдовиченко1, д.мед.н., професор кафедри терапії № 1 та медичної діагностики ФПДО, М.Т. Панасюк1, к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини № 1, Р.-І.В. Панасюк1, студентка, Т.В. Острогляд2, ліцеїст, 1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2Київський медичний ліцей при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця

Розділи: Огляд |
Цитокінова терапія в комплексному лікуванні цереброваскулярних захворювань: стан, перспективи досліджень

Е.В. Супрун1, д.мед.н., професор, завідувачка кафедри, І.С. Чекман2, член-кор. НАН і НАМН України, д.мед.н., професор, І.Ф. Бєленічев3, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Н.О. Горчакова4, д.мед.н., професор, А.С. Свінціцький5, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, М.І. Загородний5, д.мед.н., доцент, Б.С. Бурлака6, к.фарм.н., доцент. 1Кафедра клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 2кафедра фармакології, патологічної фізіології, клінічної фізіології Київського медичного університету УАНМ, 3кафедра фармакології і медичної рецептури Запорізького державного медичного університету, 4кафедра фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, 5кафедра внутрішньої медицини № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, 6кафедра технології ліків Запорізького державного медичного університету

Розділи: Огляд |
Роль молекулярных механизмов в регуляторных функциях респираторных макрофагов

О.А. Яковлева1, д.мед.н., профессор, заведующая кафедрой, А.О. Жамба1, к.мед.н., доцент, М.А. Кривуша1, магистр, О.Ю. Крикус1, ассистент, К.П. Блиндур1, старший лаборант, Д.С. Лушников2, начальник отделения, подполковник медицинской службы, 1кафедра клинической фармации и клинической фармакологии Винницкого национального медицинского университета имени Н.И. Пирогова, 2Военно-медицинский клинический центр Центрального региона

Розділи: Огляд |
Застосування метаболічних препаратів у фармакотерапії туберкульозу

А.В. Давидюк, к.мед.н., асистент, Н.О. Горчакова, д.мед.н., професор, І.С. Чекман, член-кореспондент НАМН та НАН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, кафедра фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Розділи: Погляд фахівця |
Перспективы и проблемы внедрения фармакогенетики в медицинскую практику

Н.А. Цубанова1, д.фарм.н., профессор, Е.А. Бурьян1, к.фарм.н., доцент, Т.В. Севастьянова3, к.мед.н., доцент, заместитель декана медицинского факультета по работе с иностранными студентами, Л.В. Деримедведь2, д.мед.н., профессор, 1кафедра общей фармации и безопасности лекарств, 2кафедра фармакологии и лекарственной токсикологии Национального фармацевтического университета, 3Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

Розділи: Огляд |
Комбінації антигіпертензивних лікарських засобів: клініко-фармакологічний аспект

Л.І. Казак1, д.мед.н., професор, М.І. Загородний2, д.мед.н., доцент, А.М. Дорошенко1, к.мед.н., асистент, В.Ю. Дяченко1, к.мед.н., доцент, Н.Д. Реплянчук3, лікар-офтальмолог вищої категорії, 1кафедра фармакології, 2кафедра внутрішньої медицини № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, 3Вузлова лікарня № 1 станції «Дарниця» Південно-Західної залізниці, м. Київ

Розділи: Огляд |
Сучасні проблеми наукового обґрунтування патогенетичних особливостей розвитку бронхіальної астми у дитячому віці

О.О. Клекот, к.мед.н., асистент кафедри, О.О. Яковлева, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Розділи: Огляд |
Фармакокинетика ацетилсалициловой кислоты: мысли и факты

Н.В. Бездетко, д.мед.н., профессор кафедры фармакоэкономики Национального фармацевтического университета, г. Харьков

Розділи: Погляд фахівця |
Феномени резистентності до діуретиків та рикошету: причини, механізми та шляхи подолання

О.М. Радченко, д.мед.н., професор, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Партнери

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип