Тема: Фтизіатрія

Статті: 1 – 3 з 3
Розділи: Огляд |
Застосування метаболічних препаратів у фармакотерапії туберкульозу

А.В. Давидюк, к.мед.н., асистент, Н.О. Горчакова, д.мед.н., професор, І.С. Чекман, член-кореспондент НАМН та НАН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, кафедра фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Розділи: Погляд фахівця |
Перспективи застосування імуномодулювальних засобів при туберкульозі органів дихання

С.В. Зайков, О.В. Пликанчук,Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Розділи: Огляд |
Протитуберкульозні лікарські засоби у фокусі безпеки при їх медичному застосуванні

О.П. Вікторов, О.В. Матвєєва, В.П. Яйченя, І.О. Логвіна, Державний фармакологічний центр МОЗ України, м. Київ

Партнери

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип