Тема: Неврологія

Статті: 1 – 10 з 25
Розділи: Рекомендації |
Гіполіпідемічна терапія для первинної і вторинної профілактики ішемічного інсульту: роль сімейного лікаря
Розділи: Огляд |
Мультидисциплинарный подхо д к профилактике и лечению периферической полинейропатии и синдрома диабетической стопы

Э.В. Супрун, д.мед.н., профессор, Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, С.В. Терещенко, КУ «Днепропетровская городская клиническая больница No 4», г. Днепр

Розділи: Огляд |
Сучасні підходи до превентивно- терапевтичної корекції постінсультних когнітивних розладів

С.М. Стаднік, к.мед.н., Військово-медичний клінічний центр Західного регіону Міністерства оборони України, м. Львів

Розділи: Огляд |
Цитокінова терапія в комплексному лікуванні цереброваскулярних захворювань: стан, перспективи досліджень

Е.В. Супрун1, д.мед.н., професор, завідувачка кафедри, І.С. Чекман2, член-кор. НАН і НАМН України, д.мед.н., професор, І.Ф. Бєленічев3, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Н.О. Горчакова4, д.мед.н., професор, А.С. Свінціцький5, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, М.І. Загородний5, д.мед.н., доцент, Б.С. Бурлака6, к.фарм.н., доцент. 1Кафедра клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 2кафедра фармакології, патологічної фізіології, клінічної фізіології Київського медичного університету УАНМ, 3кафедра фармакології і медичної рецептури Запорізького державного медичного університету, 4кафедра фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, 5кафедра внутрішньої медицини № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, 6кафедра технології ліків Запорізького державного медичного університету

Розділи: Новини і події |
Лечение мигрени: современные возможности
Розділи: Дослідженнями доведено |
Клініко-економічний аналіз фармакотерапії хворих на люмбоішіалгію

Л.В. Яковлєва, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, О.Я. Міщенко, д.фарм.н., професор, кафедра фармакоекономіки Національного фармацевтичного університету, м. Харків

Розділи: Лекція |
Корекція та лікування помірних когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію

С.С. Боєв, к.мед.н., доцент, М.Я. Доценко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, І.О. Шехунова, к.мед.н., доцент, В.О. Дєдова, к.мед.н., асистент, Л.В. Герасименко, к.мед.н., асистент, кафедра кардіології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Розділи: Лекція |
Нестероїдні протизапальні препарати: відомі та нові проблеми

Ю.М. Панчишин, к.мед.н., доцент, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, І.М. Осіїк, підполковник медичної служби, старший ординатор терапевтичного відділення клініки терапії Військово-медичного клінічного центру Західного регіону

Розділи: Дослідженнями доведено |
Подходы к лечению скелетно-мышечных болей с использованием Ваксикум крема

С.И. Солонович, к.мед.н., врач-невролог высшей категории ГУ «Национальный научный центр радиационной медицины» НАМНУ, г. Киев, А.С. Солонович, врач отделения функциональной диагностики ГУ «Институт нейрохирургии имени академика А.П. Ромоданова» НАМНУ, г. Киев

Розділи: Рекомендації |
Профилактика инсульта у женщин

Рекомендации Американской ассоциации сердца1, Американской ассоциации по изучению инсульта2 (май 2014 г.)

Партнери

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип