Тема: Безпека лікарських засобів

Статті: 1 – 10 з 43
Розділи: Лекція |
Як харчуватися при лікуванні варфарином?

К.А. Посохова, д.мед.н., професор, керівник представників із фармаконагляду Державного експертного центру МОЗ України у Тернопільській області

Розділи: Огляд |
Поступление пациентов в отделения неотложной помощи в связи с побочными реакциями чаще при приеме препаратов некоторых классов
Розділи: Погляд фахівця |
Антиінфекційні препарати під час вагітності і лактації

К.А. Посохова, д.мед.н., професор, керівник регіонального відділення Державного експертного центру МОЗ України у Тернопільській області

Розділи: Майстер-клас |
Медикаментозна алергія
Частина 1. Поширеність, механізми, класифікація, діагностика

О.М. Радченко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Розділи: Майстер-клас |
Медикаментозна алергія
Частина 2. Стратегія й тактика лікування та профілактики

О.М. Радченко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Розділи: Майстер-клас |
Медикаментозна алергія
Частина 3. Анафілактичний шок

О.М. Радченко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, О.О. Сорокопуд, к.мед.н., асистент, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Розділи: Майстер-клас |
Перехресні алергічні реакції на сульфопохідні: міфи і реалії

К.А. Посохова, д.мед.н., професор, керівник Тернопільського регіонального відділення Державного експертного центру МОЗ України

Розділи: Фармаконагляд |
Контроль за безпечним застосуванням лікарських засобів у Тернопільській області

К.А. Посохова, д.мед.н, професор, керівник Тернопільського регіонального відділення Державного експертного центру МОЗ України, О.М. Олещук, д.мед.н, професор, відповідальна за фармаконагляд у Тернопільській області, Л.М. Матюк, головний терапевт Департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА

Розділи: Погляд фахівця |
«Польза-риск» в фармакотерапии: состояние проблемы, пути к разрешению

И.С. Чекман1, член-корр. НАН и НАМН Украины, д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой, Л.И. Казак1, д.мед.н., доцент, Е.В. Матвеева4, директор Департамента послерегистрационного надзора, М.И. Загородный2, к.мед.н., доцент А.И. Гребельник1, аспирант, Н.Д. Реплянчук3, врач высшей категории, 1 кафедра фармакологии, 2 кафедра внутренней медицины № 3 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев, 3 Узловая больница № 1 станции «Дарница» Юго-Западной железной дороги, г. Киев, 4 Государственный экспертный центр МЗ Украины, г. Киев

Розділи: Огляд |
Нефротоксичність як прояв побічної дії ліків

Л.В. Деримедвідь1, д.мед.н., професор, С.М. Дроговоз2, д.мед.н., професор, О.В. Матвєєва3, директор Департаменту післяреєстраційного нагляду, І.В. Кіреєв1, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, В.П. Вереітинова2, доцент, 1 кафедра фармакотерапії, 2 кафедра фармакології Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 3 ДП «Державний експертний центр» МОЗ України, м. Київ

Партнери

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип