Розділ: Огляд

Статті: 1 – 10 з 169
Теми: Психіатрія |
Арипипразол – механизм действия и место в стратегии применения антипсихотиков нового поко ления
Обзор исследований
Теми: Кардіологія |
Клінічні основи артеріальної гіпертензії: фармакот ерапевтичний аспект

М.І. Загородний, д.мед.н., доцент, кафедра внутрішньої медицини No 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Теми: Ендокринологія | Неврологія |
Мультидисциплинарный подхо д к профилактике и лечению периферической полинейропатии и синдрома диабетической стопы

Э.В. Супрун, д.мед.н., профессор, Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, С.В. Терещенко, КУ «Днепропетровская городская клиническая больница No 4», г. Днепр

Теми: Терапія | Сімейна медицина |
Патогенетичний підхід у лікуванні гострого бронхіту у дорослих із застосуванням препаратів на основі сухого екстракту листя плюща

Е.В. Супрун, д.мед.н., професор, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Теми: Інфекційні захворювання |
Про золоті стандарти в антимікробній терапії в час швидког о поширення антибіотикорезистентності

В.С. Андрух, лікар вищої атестаційної категорії за спеціальністю «Педіатрія», Міська дитяча лікарня, м. Долина Івано-Франківської обл.

Теми: Гастроентерологія | Сімейна медицина |
Ентеросгель – ефективна сорбційна терапія при захворюваннях шлунково- кишкового тракту
Теми: Кардіологія | Сімейна медицина |
Новые возможности терапии пациентов с ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью
Триметазидин в рекомендациях Европейской ассоциации кардиологов (ESC) 2016 года
Теми: Неврологія | Сімейна медицина |
Сучасні підходи до превентивно- терапевтичної корекції постінсультних когнітивних розладів

С.М. Стаднік, к.мед.н., Військово-медичний клінічний центр Західного регіону Міністерства оборони України, м. Львів

Теми: Неврологія | Сімейна медицина | Фармакологія |
Цитокінова терапія в комплексному лікуванні цереброваскулярних захворювань: стан, перспективи досліджень

Е.В. Супрун1, д.мед.н., професор, завідувачка кафедри, І.С. Чекман2, член-кор. НАН і НАМН України, д.мед.н., професор, І.Ф. Бєленічев3, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Н.О. Горчакова4, д.мед.н., професор, А.С. Свінціцький5, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, М.І. Загородний5, д.мед.н., доцент, Б.С. Бурлака6, к.фарм.н., доцент. 1Кафедра клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 2кафедра фармакології, патологічної фізіології, клінічної фізіології Київського медичного університету УАНМ, 3кафедра фармакології і медичної рецептури Запорізького державного медичного університету, 4кафедра фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, 5кафедра внутрішньої медицини № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, 6кафедра технології ліків Запорізького державного медичного університету

Теми: Інфекційні захворювання |
Аналіз бактеріологічних та епідеміологічних складових поширення менінгококової інфекції в Харківській області за 2014-2015 роки

Т.І. Антушева1,2, к.біол.н., О.А. Шакун2, к.мед.н., Л.В. Деримедвідь3, д.мед.н., професор, С.С. Даніліна1, ¹ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України», ²кафедра мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету, м. Харків, ³кафедра фармакології Національного фармацевтичного університету, м. Харків

Партнери

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип