Розділ: Сторінки історії

Статті: 1 – 2 з 2
Клінічна фармакологія: головні етапи в світі та в Україні

Вікторов Олексій Павлович д.м.н., професор, завідувач відділу клінічної фармакології з лабораторією функціональної діагностики ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска НАМН України»

70-річчю з дня народження професора Панчишин Марії Володимирівни присвячується

Melius est nomen bonum quam magnae divitiae (Добре ім’я краще, ніж велике багатство)

Партнери

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип