Розділи: Огляд | Теми: Терапія |

PCSK9, мікросомальний тригліцеридтранспортний протеїн і ген ANGPTL3 як причини дисліпопротеїнемій та нова мішень їх лікування

сторінки: 19-21

Ю.М. Панчишин, к.м.н., доцент, О.Й. Комариця, к.м.н., доцент, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Поділитися з друзями:

Партнери

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип