Обкладинка - 2 (43)

Номер журналу: 2 (43) ' 2017

Розділи: Погляд фахівця | Теми: Терапія | Сімейна медицина | сторінки: 5-8
Основні стратегії профілактики неінфекційних захворювань в Україні

Г.Д. Фадєєнко, директор Інституту, д.мед.н., професор, О.В. Колеснікова, д.мед.н., ст. наук. с., ДУ «Національний Інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України»

Розділи: Погляд фахівця | Теми: Терапія | Сімейна медицина | сторінки: 9-10
Украинская ассоциация профилактической медицины
Розділи: Новини і події | Теми: Терапія | Сімейна медицина | сторінки: 11
Профілактика неінфекційних захворювань: рекомендації експертів і можливості практичної медицини
Розділи: Лекція | Теми: Безпека лікарських засобів | Фармакологія | сторінки: 12-17
Як харчуватися при лікуванні варфарином?

К.А. Посохова, д.мед.н., професор, керівник представників із фармаконагляду Державного експертного центру МОЗ України у Тернопільській області

Розділи: Погляд фахівця | Теми: Терапія | Сімейна медицина | сторінки: 18-21
Парадокси терапії біологічно активними, або дієтичними, добавками

В.І. Вдовиченко, д.мед.н., професор, кафедра терапії No 1 і медичної діагностики факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Т.В. Острогляд, ліцеїст, Київський медичний ліцей при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця

Розділи: Огляд | Теми: Терапія | Сімейна медицина | сторінки: 22-28
Патогенетичний підхід у лікуванні гострого бронхіту у дорослих із застосуванням препаратів на основі сухого екстракту листя плюща

Е.В. Супрун, д.мед.н., професор, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Розділи: Огляд | Теми: Кардіологія | сторінки: 29-34
Клінічні основи артеріальної гіпертензії: фармакот ерапевтичний аспект

М.І. Загородний, д.мед.н., доцент, кафедра внутрішньої медицини No 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Розділи: Огляд | Теми: Інфекційні захворювання | сторінки: 35-38
Про золоті стандарти в антимікробній терапії в час швидког о поширення антибіотикорезистентності

В.С. Андрух, лікар вищої атестаційної категорії за спеціальністю «Педіатрія», Міська дитяча лікарня, м. Долина Івано-Франківської обл.

Розділи: Огляд | Теми: Ендокринологія | Неврологія | сторінки: 39-44
Мультидисциплинарный подхо д к профилактике и лечению периферической полинейропатии и синдрома диабетической стопы

Э.В. Супрун, д.мед.н., профессор, Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, С.В. Терещенко, КУ «Днепропетровская городская клиническая больница No 4», г. Днепр

Розділи: Огляд | Теми: Психіатрія | сторінки: 45-59
Арипипразол – механизм действия и место в стратегии применения антипсихотиков нового поко ления
Обзор исследований
Розділи: Рекомендації | Теми: Неврологія | Терапія | Сімейна медицина | сторінки: 61-62
Гіполіпідемічна терапія для первинної і вторинної профілактики ішемічного інсульту: роль сімейного лікаря
Розділи: Школа лікаря-практика | Теми: Терапія | Сімейна медицина | Офтальмологія | сторінки: 63-67
Якість зору – якість життя
Розділи: Школа лікаря-практика | Теми: Ревматологія | Терапія | Сімейна медицина | сторінки: 69-78
Використання та порівняльна характеристика різних методів визначення антинуклеарних антитіл: непрямої імунофлуоресценції та проточної флуориметрії

О.В. Небильцова, к.мед.н., медичний директор, Ж.О. Клімова, лікар вищої категорії, завідувач КДЛ, І.В. Бойко, лікар вищої категорії, керівник відділу імунології КДЛ, О.І. Божнєва, спеціаліст-вірусолог першої категорії відділу імунології КДЛ, О.В. Кулик, спеціаліст-вірусолог другої категорії відділу імунології КДЛ, ТОВ «Сінево Україна», м. Київ. О.В. Кулик, студентка 5 курсу,  Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ

Поділитися з друзями:

Партнери

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип