Тема: Инфекционные заболевания

Статьи: 11 – 17 из 17
Сортировать по:
Разделы: Обзор |
Аналіз даних літератури щодо вивчення наслідків віддаленого впливу мідекаміцину на репродуктивну та імунну системи при застосуванні в дитячому віці

Л.В. Яковлєва, д.фарм.н., професор, завідувач лабораторії, О.М. Шаповал, к.біол.н., с.н.с., Л.В. Гладкова, к.фарм.н., с.н.с., Центральна науково-дослідна лабораторія Національного фармацевтичного університету, м. Харків

Разделы: Обзор |
Небажані ефекти антибіотикотерапії

З.О. Гук-Лешневська, к.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини  № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, І.М. Осіїк, майор медичної служби, начальник пульмонологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Західного регіону

Разделы: Исследованиями доказано |
Аспекти реальної практики споживання антибактеріальних препаратів за результатами інтегрованого аналізу їх продажу в аптеці

О.Я. Міщенко, С.В. Жолубак, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Разделы: Исследованиями доказано |
Фармакоэпидемиологическая оценка потребления пенициллиновых антибиотиков с использованием ATC/DDD-методологии

Л.В. Яковлева, Н.А. Матяшова, Ю.В. Филиппенко, Национальный фармацевтический университет, г. Харьков

Разделы: Обзор |
Бронхолегочный аспергиллез: проблемы диагностики и лечения

Д.В. Сергиенко, Черниговская областная больница

Разделы: Обзор |
Антибіотикотерапія пієлонефриту

М.О. Колесник, Н.М. Степанова, Інститут нефрології АМН України

Разделы: Взгляд специалиста |
Лечение пневмоний в госпиталях: монотерапия или использование комбинаций антибиотиков?

И.Г. Березняков, Харьковская медицинская академия последипломного образования

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип