Тема: Кардиология

Статьи: 31 – 40 из 65
Сортировать по:
Разделы: Взгляд специалиста |
Застосування діуретиків за умов порушеного вуглеводного метаболізму
(огляд літератури та власні дослідження)

О.М. Радченко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, О.Я. Королюк, к.мед.н, асистент, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Обзор |
Ивабрадин и β-адреноблокаторы: клинико-фармакологический и учебно-методический аспекты

Л.И. Казак, д.мед.н., доцент, А.М. Дорошенко, аспирант, кафедра фармакологии и клинической фармакологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев

Разделы: Взгляд специалиста |
Сучасні підходи до cтратифікації ризику та лікування артеріальної гіпертензії

О.Я. Королюк, к.мед.н., асистент, Ю.М. Панчишин, к.мед.н., доцент, З.О. Гук-Лешневська, к.мед.н., доцент, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Мастер-класс |
β-Блокатори у фокусі багатоцільової монофармакотерапії коморбідних станів у сучасній клінічній практиці

О.М. Радченко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Лекция |
Нітропрепарати в кардіології

Ю.М. Панчишин, к.мед.н., доцент, О.Я. Сисин, лікар-інтерн 1-го року навчання, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Ю.П. Якубенко, головний терапевт Західного регіону, полковник медичної служби, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону

Разделы: Взгляд специалиста |
Статины в первичной и вторичной профилактике кардиоваскулярного риска
Европейские рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Новый взгляд на старую проблему

В.В. Бугаенко, д.мед.н, старший научный сотрудник,отделение атеросклероза и хронической ишемической болезни сердца, ДУ «ННЦ Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско НАМН Украины»

Разделы: Обзор |
β-Адреноблокатори: вплив на вуглеводний метаболізм

О.М. Радченко, д.м.н., професор, завідувач кафедри, О.Я. Королюк, асистент, кафедра внутрішньої медицини № 2, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Взгляд специалиста |
Лікування артеріальної гіпертензії у світлі Пілотного проекту з державного регулювання цін на медикаменти: досягнення та перспективи

О.М. Радченко, д.м.н., професор, завідувач кафедри, кафедра внутрішньої медицини № 2, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Взгляд специалиста |
Легенева гіпертензія: сучасні стратегії та перспективи лікування
Частина 1

О.О. Яковлева, д.м.н., професор, завідувач кафедри, О.О. Клекот, к.м.н., асистент кафедри, Т.М. Маслоїд, кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Разделы: Лекция |
Фактори ризику та профілактика раптової серцевої смерті

Ю.М. Панчишин, к.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини № 2; Ю.І. Ковальський, М.І. Савчин, студенти 6 курсу медичного факультету, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип