Тема: Гериатрия

Статьи: 1 – 8 из 8
Сортировать по:
Разделы: Взгляд специалиста |
Оптимизация медикаментозной терапии в гериатрической клинике

В.В. Безруков, академик НАМН Украины, д.мед.н., профессор, директор Института, руководитель лаборатории физиологии, Л.П. Купраш, д.мед.н., руководитель группы фармакологии новых лекарственных средств, Е.В. Купраш, к.мед.н., С.А. Гударенко, ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев

Разделы: Лекция |
Корекція та лікування помірних когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію

С.С. Боєв, к.мед.н., доцент, М.Я. Доценко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, І.О. Шехунова, к.мед.н., доцент, В.О. Дєдова, к.мед.н., асистент, Л.В. Герасименко, к.мед.н., асистент, кафедра кардіології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Разделы: Взгляд специалиста |
Особливості застосування діуретиків в осіб старшого віку

О.М. Радченко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Исследованиями доказано |
Фармакоекономічний аналіз медикаментозної терапії в умовах стаціонару

Л.П. Купраш, д.мед.н., ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Ю.О. Гріненко, директор Українського державного медико-соціального центру ветеранів війни, Київська обл., с. Циблі

Разделы: Обзор |
Побочное действие лекарственных средств в гериатрической клинике

Л.М. Ена, Е.В. Купраш, Институт геронтологии АМН Украины, г. Киев

Разделы: Лекция |
Раціональна фармакотерапія захворювань органів травлення в геріатрії

О.В. Давидович, Н.Я. Давидович, М.В. Поштарук, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

Разделы: Исследованиями доказано |
Ефективність та безпечність антигіпертензивної терапії з урахуванням вікових особливостей

В.Ю. Приходько, А.В. Токар, О.В. Давидович, Н.О. Маслєннікова, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Разделы: Исследованиями доказано |
Фармакоекономічний аналіз антигіпертензивної терапії хворих старечого віку в лікувальних закладах для ветеранів війни

Л.П. Купраш, Ю.О. Гріненко, А.Ю. Петриченко, О.В. Купраш, О.С. Гударенко, В.В. Зозуля, Інститут геронтології АМН України, м. Київ

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип