Тема: Ревматология

Статьи: 1 – 10 из 11
Сортировать по:
Разделы: Школа врача-практика |
Використання та порівняльна характеристика різних методів визначення антинуклеарних антитіл: непрямої імунофлуоресценції та проточної флуориметрії

О.В. Небильцова, к.мед.н., медичний директор, Ж.О. Клімова, лікар вищої категорії, завідувач КДЛ, І.В. Бойко, лікар вищої категорії, керівник відділу імунології КДЛ, О.І. Божнєва, спеціаліст-вірусолог першої категорії відділу імунології КДЛ, О.В. Кулик, спеціаліст-вірусолог другої категорії відділу імунології КДЛ, ТОВ «Сінево Україна», м. Київ. О.В. Кулик, студентка 5 курсу,  Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ

Разделы: Взгляд специалиста |
Новітні методи лікування остеоартрозу колінних суглобів

Л.В. Хіміон, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Л.О. Смоліна, аспірант, кафедра сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Разделы: Обзор |
Комплексная терапия остеоартроза с позиций доказательной медицины
Разделы: Обзор |
Растительный препарат СУСТАМАР – эффективное и безопасное средство при воспалительных заболеваниях суставов
Разделы: Рекомендации |
Остеоартрит: фармакотерапия и ведение пациента

Рекомендации NICE (февраль 2014 г.)

Разделы: Обзор |
Коморбидность при остеоартрозе у пожилых пациентов: выбор тактики лечения

Э.В. Супрун, д.м.н., профессор, кафедра общей фармакологии и безопасности лекарств Института повышения квалификации специалистов фармации Национального фармацевтического университета, г. Харьков

Разделы: Лекция |
Стратегия лечения волчаночного нефрита: обзор современных рекомендаций

Л.В. Химион, д.м.н., доцент, кафедра семейной медицины, Институт семейной медицины Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев

Разделы: Обзор |
Еволюція біологічних препаратів для лікування ревматоїдного артриту: час нових можливостей

І.Ю. Головач, д.м.н., професор, завідувач відділення ревматології, нефрології та внутрішньої патології, Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ

Разделы: Исследованиями доказано |
Всегда ли оправдан выбор антиЦОГ-2 селективного лекарственного средства для лечения воспалительных заболеваний?

В.И. Мамчур, Е.А. Подплетняя, Л.А. Каменская, К.В. Цыганков, Днепропетровская государственная медицинская академия

Разделы: Обзор |
Ефективність та безпечність знеболювальної терапії при остеоартрозі: переоцінка без ревізії

М.В. Олійник, Л.Ф. Матюха, О.В. Давидович, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип