Обзор / Инфекционные заболевания

Статьи: 1 – 8 из 8
Сортировать по:
Инфекции мочевыводящих путей: пути решения проблемы антибиотикорезистентности

Э.В. Супрун, д.мед.н., профессор, кафедра общей фармации и безопасности лекарств Института повышения квалификации специалистов фармации Национального фармацевтического университета, г. Харьков

Фосфоміцин: антибіотик першої лінії для пероральної терапії гострих неускладнених інфекцій сечовивідних шляхів
Про золоті стандарти в антимікробній терапії в час швидког о поширення антибіотикорезистентності

В.С. Андрух, лікар вищої атестаційної категорії за спеціальністю «Педіатрія», Міська дитяча лікарня, м. Долина Івано-Франківської обл.

Аналіз бактеріологічних та епідеміологічних складових поширення менінгококової інфекції в Харківській області за 2014-2015 роки

Т.І. Антушева1,2, к.біол.н., О.А. Шакун2, к.мед.н., Л.В. Деримедвідь3, д.мед.н., професор, С.С. Даніліна1, ¹ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України», ²кафедра мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету, м. Харків, ³кафедра фармакології Національного фармацевтичного університету, м. Харків

Аналіз даних літератури щодо вивчення наслідків віддаленого впливу мідекаміцину на репродуктивну та імунну системи при застосуванні в дитячому віці

Л.В. Яковлєва, д.фарм.н., професор, завідувач лабораторії, О.М. Шаповал, к.біол.н., с.н.с., Л.В. Гладкова, к.фарм.н., с.н.с., Центральна науково-дослідна лабораторія Національного фармацевтичного університету, м. Харків

Небажані ефекти антибіотикотерапії

З.О. Гук-Лешневська, к.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини  № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, І.М. Осіїк, майор медичної служби, начальник пульмонологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Західного регіону

Бронхолегочный аспергиллез: проблемы диагностики и лечения

Д.В. Сергиенко, Черниговская областная больница

Антибіотикотерапія пієлонефриту

М.О. Колесник, Н.М. Степанова, Інститут нефрології АМН України

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип