Раздел: Обзор

Статьи: 11 – 20 из 180
Сортировать по:
Темы: Кардиология |
Статины и здоровье женщины: влияние на сердечно-сосудистую и репродуктивную системы

А.С. Исаева, д.мед.н., заведующая отделом комплексного снижения риска хронических неинфекционных заболеваний, ГУ «Национальный институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков. В.И. Волков, д.мед.н., профессор, отдел атеросклероза и ишемической болезни сердца, ГУ «Национальный институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков

Темы: Психиатрия |
Арипипразол – механизм действия и место в стратегии применения антипсихотиков нового поко ления
Обзор исследований
Темы: Кардиология |
Клінічні основи артеріальної гіпертензії: фармакот ерапевтичний аспект

М.І. Загородний, д.мед.н., доцент, кафедра внутрішньої медицини No 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Темы: Эндокринология | Неврология |
Мультидисциплинарный подхо д к профилактике и лечению периферической полинейропатии и синдрома диабетической стопы

Э.В. Супрун, д.мед.н., профессор, Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, С.В. Терещенко, КУ «Днепропетровская городская клиническая больница No 4», г. Днепр

Темы: Терапия | Семейная медицина |
Патогенетичний підхід у лікуванні гострого бронхіту у дорослих із застосуванням препаратів на основі сухого екстракту листя плюща

Е.В. Супрун, д.мед.н., професор, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Темы: Инфекционные заболевания |
Про золоті стандарти в антимікробній терапії в час швидког о поширення антибіотикорезистентності

В.С. Андрух, лікар вищої атестаційної категорії за спеціальністю «Педіатрія», Міська дитяча лікарня, м. Долина Івано-Франківської обл.

Темы: Гастроэнтерология | Семейная медицина |
Ентеросгель – ефективна сорбційна терапія при захворюваннях шлунково- кишкового тракту
Темы: Кардиология | Семейная медицина |
Новые возможности терапии пациентов с ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью
Триметазидин в рекомендациях Европейской ассоциации кардиологов (ESC) 2016 года
Темы: Неврология | Семейная медицина |
Сучасні підходи до превентивно- терапевтичної корекції постінсультних когнітивних розладів

С.М. Стаднік, к.мед.н., Військово-медичний клінічний центр Західного регіону Міністерства оборони України, м. Львів

Темы: Неврология | Семейная медицина | Фармакология |
Цитокінова терапія в комплексному лікуванні цереброваскулярних захворювань: стан, перспективи досліджень

Е.В. Супрун1, д.мед.н., професор, завідувачка кафедри, І.С. Чекман2, член-кор. НАН і НАМН України, д.мед.н., професор, І.Ф. Бєленічев3, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Н.О. Горчакова4, д.мед.н., професор, А.С. Свінціцький5, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, М.І. Загородний5, д.мед.н., доцент, Б.С. Бурлака6, к.фарм.н., доцент. 1Кафедра клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 2кафедра фармакології, патологічної фізіології, клінічної фізіології Київського медичного університету УАНМ, 3кафедра фармакології і медичної рецептури Запорізького державного медичного університету, 4кафедра фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, 5кафедра внутрішньої медицини № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, 6кафедра технології ліків Запорізького державного медичного університету

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип