Раздел: Исследованиями доказано

Статьи: 11 – 20 из 52
Сортировать по:
Темы: Терапия |
Синдром гіпергомоцистеїнемії: причини виникнення, способи профілактики та лікування

М.Б. Луцюк1, д.мед.н., професор, Н.В. Заічко1, д.мед.н., доцент, завідувач кафедри, Г.С. Григор’єва2, д.хім.н., заступник директора з наукової роботи, Н.Ф. Конахович2, к.хім.н., ст.н.с., М.А. Артемчук1, к.мед.н., доцент, Н.О. Пентюк1, д.мед.н., доцент, К.П. Постовітенко1, к.мед.н., асистент, О.І. Штатько1, к.мед.н., доцент, 1Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, 2ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», м. Київ

Темы: Терапия | Семейная медицина |
Применение железосодержащих растительных препаратов в лечении железодефицитных состояний

М.Л. Татвидзе, доктор химической и биологической инженерий, Н.О. Патаридзе, к.м.н., профессор, Государственный университет имени Акакия Церетели, г. Кутаиси, Грузия

Темы: Пульмонология | Терапия | Психиатрия |
Психосоматичні розлади у хворих на бронхіальну астму та хронічне обструктивне захворювання легень: діагностика та підходи до лікування

Ю.М. Мостовой1, д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, Т.В. Константинович1, д.м.н., професор, Д.В. Діденко1,2, К.Д. Константинович-Чічірельо1, 1Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, 2Вінницька міська клінічна лікарня № 1

Ефективність та безпечність використання препарату Комбіспазм у хворих з больовим синдромом різного генезу

О.П. Вікторов, В.Й. Мамчур1, О.В. Самойленко2, В.О. Потапов3, О.Є. Лоскутов4, Ю.М. Степанов5, В.М. Кисіль6, О.І. Коняєва7, В.Ф. Підлісна6, О.Ф. Худобяк6, О.О. Нефьодов1, 1кафедра фармакології, клінічної фармакології та фармакоекономіки ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (ДЗ «ДМА МОЗУ»), 2терапевтичної стоматології та стоматології інтернів ДЗ «ДМА МОЗУ», 3акушерства та гінекології ДЗ «ДМА МОЗУ», 4травматології та ортопедії ДЗ «ДМА МОЗУ», 5кафедри гастроентерології та терапії ФПО ДЗ «ДМА МОЗУ», 6Рівненська обласна клінічна лікарня, 7кафедра клінічної фармакології та фармакотерапії ДЗ «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського МОЗ України», м. Сімферополь

Фармакологічна корекція композицією вітамінів В6, В9, В12 та мікроелементного комплексу Есмін прогресування експериментального цирозу печінки на фоні гіпергомоцистеїнемії

Н.О. Пентюк1, М.Б. Луцюк1, Г.С. Григор’єва2, Н.Ф. Конахович2, 1Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, 2ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», м. Київ

Темы: Фармакоэкономика |
Допоміжні репродуктивні технології у світі й Україні та їхні фармакоекономічні аспекти

О.М. Заліська, В.С. Гуз, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Темы: Кардиология | Фармакоэкономика |
Оценка рентабельности комплексной кардиоваскулярной терапии с применением оротата магния у пациентов с хронической сердечной недостаточностью

Л.В. Яковлева, О.Н. Кириченко, О.Я. Мищенко, кафедра фармакоэкономики Национального фармацевтического университета, г. Харьков

Темы: Фармакоэпидемиология |
Результати інтегрованого аналізу продажу антигіпертензивних препаратів в аптеці

Л.В. Яковлєва, О.О. Герасимова, І.С. Алейникова, кафедра фармакоекономіки Національного фармацевтичного університету, м. Харків

Темы: Фармакоэпидемиология | Инфекционные заболевания |
Аспекти реальної практики споживання антибактеріальних препаратів за результатами інтегрованого аналізу їх продажу в аптеці

О.Я. Міщенко, С.В. Жолубак, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Влияние монотерапии габапентином на интенсивность боли и качество жизни пациентов с хронической радикулопатией

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип