Раздел: Школа врача-практика

Статьи: 1 – 7 из 7
Сортировать по:
Темы: Ревматология | Терапия | Семейная медицина |
Використання та порівняльна характеристика різних методів визначення антинуклеарних антитіл: непрямої імунофлуоресценції та проточної флуориметрії

О.В. Небильцова, к.мед.н., медичний директор, Ж.О. Клімова, лікар вищої категорії, завідувач КДЛ, І.В. Бойко, лікар вищої категорії, керівник відділу імунології КДЛ, О.І. Божнєва, спеціаліст-вірусолог першої категорії відділу імунології КДЛ, О.В. Кулик, спеціаліст-вірусолог другої категорії відділу імунології КДЛ, ТОВ «Сінево Україна», м. Київ. О.В. Кулик, студентка 5 курсу,  Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ

Темы: Терапия | Семейная медицина | Офтальмология |
Якість зору – якість життя
Темы: Кардиология |
Особенности диагностики ишемической болезни сердца. Ложноположительные и ложноотрицательные пробы с физической нагрузкой (клинические случаи)

В.В. Бугаенко, д.мед.н., ведущий научный сотрудник, Н.Ю. Чубко, к.мед.н., А.В. Цыж, к.мед.н., врач высшей категории, отдел атеросклероза и хронической ишемической болезни сердца, ГУ «Национальный научный центр «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, Киев

Темы: Кардиология | Семейная медицина |
Побічні ефекти діуретичної терапії та шляхи їх подолання

О.М. Радченко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Темы: Кардиология |
Фармакологическое взаимодействие: краткий справочник
Препараты, наиболее часто используемые в кардиологии, витамины и минералы
Темы: Эндокринология | Кардиология | Терапия |
Гіпотензивна терапія хворих із метаболічним синдромом: рекомендації та реалії

Л.М. Радченко, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Темы: Кардиология |
Локальний протокол надання медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію: перші результати впровадження в практику

Д.Д. Дячук, директор ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, к.м.н., А.М. Кравченко, д.м.н., доцент, завідувач наукового відділу внутрішньої медицини, Г.З. Мороз, д.м.н., професор, головний науковий співробітник, І.М. Гідзинська, к.м.н., провідний науковий співробітник, науковий відділ внутрішньої медицини, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип