Автор: Заичко Н.В.

Статьи: 1 – 2 из 2
Сортировать по:
Темы: Терапия | Разделы: Исследованиями доказано |
Синдром гіпергомоцистеїнемії: причини виникнення, способи профілактики та лікування

М.Б. Луцюк1, д.мед.н., професор, Н.В. Заічко1, д.мед.н., доцент, завідувач кафедри, Г.С. Григор’єва2, д.хім.н., заступник директора з наукової роботи, Н.Ф. Конахович2, к.хім.н., ст.н.с., М.А. Артемчук1, к.мед.н., доцент, Н.О. Пентюк1, д.мед.н., доцент, К.П. Постовітенко1, к.мед.н., асистент, О.І. Штатько1, к.мед.н., доцент, 1Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, 2ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», м. Київ

Разделы: Исследованиями доказано |
Фармакологічна корекція композицією вітамінів В6, В9, В12 та мікроелементного комплексу Есмін прогресування експериментального цирозу печінки на фоні гіпергомоцистеїнемії

Н.О. Пентюк1, М.Б. Луцюк1, Г.С. Григор’єва2, Н.Ф. Конахович2, 1Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, 2ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», м. Київ

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип