Автор: Королюк О.Я.

Статьи: 1 – 5 из 5
Сортировать по:
Темы: Эндокринология | Кардиология | Терапия | Разделы: Взгляд специалиста |
Застосування діуретиків за умов порушеного вуглеводного метаболізму
(огляд літератури та власні дослідження)

О.М. Радченко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, О.Я. Королюк, к.мед.н, асистент, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Темы: Кардиология | Разделы: Взгляд специалиста |
Сучасні підходи до cтратифікації ризику та лікування артеріальної гіпертензії

О.Я. Королюк, к.мед.н., асистент, Ю.М. Панчишин, к.мед.н., доцент, З.О. Гук-Лешневська, к.мед.н., доцент, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Темы: Эндокринология | Кардиология | Терапия | Разделы: Обзор |
β-Адреноблокатори: вплив на вуглеводний метаболізм

О.М. Радченко, д.м.н., професор, завідувач кафедри, О.Я. Королюк, асистент, кафедра внутрішньої медицини № 2, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Лекция |
Практичні аспекти застосування інгібіторів АПФ у хворих із кардіоваскулярною патологією

Ю.М. Панчишин, О.Я. Королюк, кафедра внутрішньої медицини № 2, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Новости и события | Страницы истории |
70-річчю з дня народження професора Панчишин Марії Володимирівни присвячується

Melius est nomen bonum quam magnae divitiae (Добре ім’я краще, ніж велике багатство)

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип