Автор: Воронков Л.Г.

Статьи: 1 – 4 из 4
Сортировать по:
Разделы: Страницы истории |
Клінічна фармакологія: головні етапи в світі та в Україні

Вікторов Олексій Павлович д.м.н., професор, завідувач відділу клінічної фармакології з лабораторією функціональної діагностики ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска НАМН України»

Разделы: Обзор |
Статини та їх вплив на програмовану смерть клітин при внутрішній патології

Ю.М. Панчишин, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Ю.П. Якубенко, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону

Разделы: Обзор |
Статини: плюси та мінуси

Ю.М. Панчишин, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Ю.П. Якубенко, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону

Разделы: Лекция |
Інгібітори АПФ та β-адреноблокатори у лікуванні хронічної серцевої недостатності: клінічна роль та методологія застосування

Л.Г. Воронков, Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска»

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип