Автор: Нетяженко В.З.

Статьи: 1 – 2 из 2
Сортировать по:
Разделы: Страницы истории |
Клінічна фармакологія: головні етапи в світі та в Україні

Вікторов Олексій Павлович д.м.н., професор, завідувач відділу клінічної фармакології з лабораторією функціональної діагностики ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска НАМН України»

Разделы: Обзор |
Потенційні мішені впливу лікарських засобів з антитромбоцитарною дією

В.З. Нетяженко, Ю.О. Мошковська, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип