Автор: Пархоменко А.Н.

Статьи: 1 – 4 из 4
Сортировать по:
Разделы: Страницы истории |
Клінічна фармакологія: головні етапи в світі та в Україні

Вікторов Олексій Павлович д.м.н., професор, завідувач відділу клінічної фармакології з лабораторією функціональної діагностики ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска НАМН України»

Темы: Кардиология | Разделы: Исследованиями доказано |
Гостра лівошлуночкова недостатність у хворих на гострий інфаркт міокарда: взаємозв’язок клінічного перебігу та прогнозу з тривалістю синдрому

О.М. Пархоменко, С.М. Кожухов, О.І. Іркін, Я.М. Лутай, Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України, м. Київ

Разделы: Исследованиями доказано |
Блокатор 5-липоксигеназы корвитин: влияние на маркеры воспаления и эндотелиальной дисфункции у больных с острым инфарктом миокарда

А.Н. Пархоменко, С.Н. Кожухов, А.А. Мойбенко, Т.И. Гавриленко

Разделы: Обзор |
Вторичная профилактика инфаркта миокарда: новые данные – новые перспективы

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип