Автор: Горчакова Н.А.

Статьи: 1 – 6 из 6
Сортировать по:
Темы: Неврология | Семейная медицина | Фармакология | Разделы: Обзор |
Цитокінова терапія в комплексному лікуванні цереброваскулярних захворювань: стан, перспективи досліджень

Е.В. Супрун1, д.мед.н., професор, завідувачка кафедри, І.С. Чекман2, член-кор. НАН і НАМН України, д.мед.н., професор, І.Ф. Бєленічев3, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Н.О. Горчакова4, д.мед.н., професор, А.С. Свінціцький5, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, М.І. Загородний5, д.мед.н., доцент, Б.С. Бурлака6, к.фарм.н., доцент. 1Кафедра клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 2кафедра фармакології, патологічної фізіології, клінічної фізіології Київського медичного університету УАНМ, 3кафедра фармакології і медичної рецептури Запорізького державного медичного університету, 4кафедра фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, 5кафедра внутрішньої медицини № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, 6кафедра технології ліків Запорізького державного медичного університету

Разделы: Новости и события |
IV Національний з’їзд фармакологів України

Фармакологія – раціональна фармакотерапія

Разделы: Взгляд специалиста |
Побічна дія піразинаміду: шляхи фармакотерапевтичної корекції

І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, Н.П. Красільнікова,Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Разделы: Обзор |
Фармакологічна корекція побічних реакцій ізоніазиду

І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, А.О. Різниченко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Разделы: Взгляд специалиста |
Доказова медицина: клініко-фармакологічний аспект

В.Т. Чумак, І.С. Чекман, О.В. Шумейко, Н.О. Горчакова, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Темы: Безопасность лекарственных средств | Педиатрия | Разделы: Взгляд специалиста |
Дискусія щодо ефективності і безпеки застосування німесуліду у дітей при гострій лихоманці з гіпертермічним синдромом

О.П. Вікторов, О.В. Матвєєва, В.П. Яйченя, І.О. Логвіна, А.Г. Войтенко, І.І. Котвіцька, Г.Г. Леонтьєва, ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип