Автор: Пентюк А.А.

Статьи: 1 – 3 из 3
Сортировать по:
Разделы: Исследованиями доказано |
Фармакологічна корекція композицією вітамінів В6, В9, В12 та мікроелементного комплексу Есмін прогресування експериментального цирозу печінки на фоні гіпергомоцистеїнемії

Н.О. Пентюк1, М.Б. Луцюк1, Г.С. Григор’єва2, Н.Ф. Конахович2, 1Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, 2ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», м. Київ

Разделы: Страницы истории |
Клінічна фармакологія: головні етапи в світі та в Україні

Вікторов Олексій Павлович д.м.н., професор, завідувач відділу клінічної фармакології з лабораторією функціональної діагностики ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска НАМН України»

Темы: Безопасность лекарственных средств | Разделы: Обзор |
Нефротоксичність лікарських засобів: клінічні прояви, патофізіологічні механізми та підходи до лікування

О.О. Пентюк, Н.І. Волощук, О.В. Машевська, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип