Автор: Чекман И.С.

Статьи: 1 – 10 из 15
Сортировать по:
Темы: Неврология | Семейная медицина | Фармакология | Разделы: Обзор |
Цитокінова терапія в комплексному лікуванні цереброваскулярних захворювань: стан, перспективи досліджень

Е.В. Супрун1, д.мед.н., професор, завідувачка кафедри, І.С. Чекман2, член-кор. НАН і НАМН України, д.мед.н., професор, І.Ф. Бєленічев3, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Н.О. Горчакова4, д.мед.н., професор, А.С. Свінціцький5, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, М.І. Загородний5, д.мед.н., доцент, Б.С. Бурлака6, к.фарм.н., доцент. 1Кафедра клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 2кафедра фармакології, патологічної фізіології, клінічної фізіології Київського медичного університету УАНМ, 3кафедра фармакології і медичної рецептури Запорізького державного медичного університету, 4кафедра фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, 5кафедра внутрішньої медицини № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, 6кафедра технології ліків Запорізького державного медичного університету

Темы: Эндокринология | Разделы: Обзор |
Комбінована фармакотерапія цукрового діабету 2-го типу

І.С. Чекман, член-кореспондент НАМН та НАН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, В.В. Бондур, к.мед.н., асистент, О.В. Клименко, к.мед.н., доцент, кафедра фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Темы: Безопасность лекарственных средств | Разделы: Взгляд специалиста |
«Польза-риск» в фармакотерапии: состояние проблемы, пути к разрешению

И.С. Чекман1, член-корр. НАН и НАМН Украины, д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой, Л.И. Казак1, д.мед.н., доцент, Е.В. Матвеева4, директор Департамента послерегистрационного надзора, М.И. Загородный2, к.мед.н., доцент А.И. Гребельник1, аспирант, Н.Д. Реплянчук3, врач высшей категории, 1 кафедра фармакологии, 2 кафедра внутренней медицины № 3 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев, 3 Узловая больница № 1 станции «Дарница» Юго-Западной железной дороги, г. Киев, 4 Государственный экспертный центр МЗ Украины, г. Киев

Разделы: Новости и события |
IV Національний з’їзд фармакологів України

Фармакологія – раціональна фармакотерапія

Разделы: Страницы истории |
Клінічна фармакологія: головні етапи в світі та в Україні

Вікторов Олексій Павлович д.м.н., професор, завідувач відділу клінічної фармакології з лабораторією функціональної діагностики ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска НАМН України»

Разделы: Обзор |
Антагоністи кальцію у фармакотерапії артеріальної гіпертензії

Л.І. Казак1, І.С. Чекман1, Н.Д. Реплянчук2, 1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ 2Вузлова лікарня № 1 станції «Дарниця», м. Київ

Разделы: Обзор |
Науково-методичні основи викладання фармакології антигіпертензивних лікарських засобів студентам медичного факультету

І.С. Чекман, Л.І. Казак, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Разделы: Фармаконадзор |
Противірусні лікарські засоби при лікуванні грипу: ефективність та безпека

О.П. Вікторов, О.В. Матвєєва, І.О. Логвина, А.П. Яйченя, ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України, м. Київ

Разделы: Новости и события |
Рецен­зія на моно­гра­фію ­М.Я. Голо­вен­ка, ­І.А. Крав­чен­ко «Біо­хі­міч­на фар­ма­ко­ло­гія про­лі­ків» (видав­ниц­тво «Еко­ло­гія» (­Одеса), 2007 ­р.)
Разделы: Обзор |
Антиагреганти у фармакотерапії серцево-судинних захворювань

Л.І. Казак, І.С. Чекман, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип