Автор: Яковлева Л.В.

Статьи: 1 – 10 из 16
Сортировать по:
Темы: Кардиология | Фармакоэкономика | Разделы: Исследованиями доказано |
Клинико-экономический анализ фармакотерапии больных с ишемической болезнью сердца

О.Я. Мищенко1, д.фарм.н., профессор, и.о. заведующего кафедрой, Л.В. Яковлева2, д.фарм.н., профессор, заведующая кафедрой, В.Ф. Осташко1, к.мед.н., доцент, К.В. Калашникова2, магистрант, 1кафедра клинической фармакологии Института повышения квалификации специалистов фармации, Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, 2кафедра фармакоэкономики, Национальный фармацевтический университет, г. Харьков

Темы: Фармакоэкономика | Неврология | Разделы: Исследованиями доказано |
Клініко-економічний аналіз фармакотерапії хворих на люмбоішіалгію

Л.В. Яковлєва, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, О.Я. Міщенко, д.фарм.н., професор, кафедра фармакоекономіки Національного фармацевтичного університету, м. Харків

Темы: Безопасность лекарственных средств | Инфекционные заболевания | Разделы: Обзор |
Аналіз даних літератури щодо вивчення наслідків віддаленого впливу мідекаміцину на репродуктивну та імунну системи при застосуванні в дитячому віці

Л.В. Яковлєва, д.фарм.н., професор, завідувач лабораторії, О.М. Шаповал, к.біол.н., с.н.с., Л.В. Гладкова, к.фарм.н., с.н.с., Центральна науково-дослідна лабораторія Національного фармацевтичного університету, м. Харків

Темы: Фармакоэкономика | Разделы: Новости и события |
Оцінка медичних технологій – позиція держав Європейського союзу

Л.В. Яковлєва, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, О.Я. Міщенко, д.фарм.н., професор, кафедра фармакоекономіки Національного фармацевтичного університету, м. Харків

Темы: Фармакоэкономика | Разделы: Новости и события |
Референтне ціноутворення та оцінка медичних технологій – провідні теми 15-го Європейського конгресу Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPORБерлін, листопад 2012 р.

О.М. Заліська, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, В.В. Толубаєв, аспірант, Ю.В. Качерай, к.фарм.н., старший викладач, кафедра організації і економіки фармації та технології ліків факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Обзор |
Клінічна ефективність лактулози

Л.В. Яковлєва, О.Б. Леницька, Є.О. Ковальова, Д.М. Бабенко, Центральна науково-дослідна лабораторія, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Разделы: Новости и события |
По страницам 14 Ежегодного Европейского Конгресса Международного общества фармакоэкономических исследований

Л.В. Яковлева, О.Я. Мищенко,кафедра фармакоэкономики Национального фармацевтического университета, г. Харьков

Темы: Кардиология | Фармакоэкономика | Разделы: Исследованиями доказано |
Оценка рентабельности комплексной кардиоваскулярной терапии с применением оротата магния у пациентов с хронической сердечной недостаточностью

Л.В. Яковлева, О.Н. Кириченко, О.Я. Мищенко, кафедра фармакоэкономики Национального фармацевтического университета, г. Харьков

Темы: Фармакоэпидемиология | Разделы: Исследованиями доказано |
Результати інтегрованого аналізу продажу антигіпертензивних препаратів в аптеці

Л.В. Яковлєва, О.О. Герасимова, І.С. Алейникова, кафедра фармакоекономіки Національного фармацевтичного університету, м. Харків

Темы: Фармакоэпидемиология | Инфекционные заболевания | Разделы: Исследованиями доказано |
Аспекти реальної практики споживання антибактеріальних препаратів за результатами інтегрованого аналізу їх продажу в аптеці

О.Я. Міщенко, С.В. Жолубак, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип