Автор: Кравченко А.Н.

Статьи: 1 – 4 из 4
Сортировать по:
Темы: Кардиология | Разделы: Школа врача-практика |
Локальний протокол надання медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію: перші результати впровадження в практику

Д.Д. Дячук, директор ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, к.м.н., А.М. Кравченко, д.м.н., доцент, завідувач наукового відділу внутрішньої медицини, Г.З. Мороз, д.м.н., професор, головний науковий співробітник, І.М. Гідзинська, к.м.н., провідний науковий співробітник, науковий відділ внутрішньої медицини, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ

Разделы: Взгляд специалиста |
Робота, стрес і артеріальна гіпертензія

А.М. Кравченко, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ

Разделы: Взгляд специалиста |
Шляхи оптимізації лікування гострого коронарного синдрому на догоспітальному етапі

А.М. Кравченко, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ

Разделы: Новости и события |
Новини кардіології.
За матеріалами Європейського конгресу кардіологів. . Париж, Франція, 27-31 серпня 2011 р.

А.М. Кравченко, д.м.н., професор, завідувач наукового відділу внутрішньої медицини, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип