Обложка - 2  (39)

Номер журнала: 2 (39) ' 2016

Разделы: Взгляд специалиста | Темы: Гастроэнтерология | страницы: 5-9
Сучасні підходи до діагностики та ведення хворих із холестатичним синдромом: наступність надання допомоги на амбулаторно-поліклінічному та стаціонарному рівнях

С.В. Данилюк1, к.мед.н., доцент, Л.В. Хіміон1, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Т.М. Будько2, завідувач відділення гастроентерології, О.М. Рудь1, А.О. Кармазіна2, Т.Є. Лобода2, М.В. Обремський2, М.В. Метенько2, 1 кафедра сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, 2 гастроентерологічне відділення КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня»

Разделы: Взгляд специалиста | Темы: Безопасность лекарственных средств | страницы: 10-18
Антиінфекційні препарати під час вагітності і лактації

К.А. Посохова, д.мед.н., професор, керівник регіонального відділення Державного експертного центру МОЗ України у Тернопільській області

Разделы: Исследованиями доказано | Темы: Фармакоэкономика | Неврология | страницы: 19-24
Клініко-економічний аналіз фармакотерапії хворих на люмбоішіалгію

Л.В. Яковлєва, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, О.Я. Міщенко, д.фарм.н., професор, кафедра фармакоекономіки Національного фармацевтичного університету, м. Харків

Разделы: Обзор | Темы: Эндокринология | страницы: 25-31
Комбінована фармакотерапія цукрового діабету 2-го типу

І.С. Чекман, член-кореспондент НАМН та НАН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, В.В. Бондур, к.мед.н., асистент, О.В. Клименко, к.мед.н., доцент, кафедра фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Разделы: Обзор | страницы: 32-40
Оцінка якості життя пацієнтів із первинною відкритокутовою глаукомою та шляхи раціональної фармакотерапії при цій патології

О.В. Макаренко1, д.мед.н., професор, О.В. Кривов’яз2, к.фарм.н., доцент, С.О. Кривов’яз3, к.мед.н., доцент, 1 кафедра соціальної медицини, організації та управління охороною здоров’я ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 2 кафедра фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, 3 кафедра очних хвороб Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Разделы: Обзор | Темы: Фтизиатрия | Фармакология | страницы: 41-44
Застосування метаболічних препаратів у фармакотерапії туберкульозу

А.В. Давидюк, к.мед.н., асистент, Н.О. Горчакова, д.мед.н., професор, І.С. Чекман, член-кореспондент НАМН та НАН України, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, кафедра фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ

Разделы: Обзор | Темы: Гастроэнтерология | страницы: 45-52
Комбінований захист печінки – основа сучасної гепатопротекції

Г.В. Осьодло, д.мед.н., професор, О.О. Федорова, к.мед.н., доцент, кафедра військової терапії Української військово-медичної академії, м. Київ

Разделы: Обзор | Темы: Кардиология | страницы: 53-57
Гіпертрофія міокарда: фармакотерапевтичний аспект

Л.І. Казак1, д.мед.н., професор, М.І. Загородний2, д.мед.н., доцент, А.М. Дорошенко1, к.мед.н., асистент, Н.Д. Реплянчук3, лікар-офтальмолог вищої категорії, 1 кафедра фармакології, 2 кафедра внутрішньої медицини № 3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, 3 Вузлова лікарня № 1 станції «Дарниця» Південно-Західної залізниці, м. Київ

Разделы: Новости и события | страницы: 58-66
«Фармаско» – международные стандарты диагностики
Компания «Фармаско» отпраздновала новоселье
Поделиться с друзьями:

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип