Обложка - 1  (30)

Номер журнала: 1 (30) ' 2014

Разделы: Взгляд специалиста | Темы: Кардиология | страницы: 5-9
Сучасні підходи до cтратифікації ризику та лікування артеріальної гіпертензії

О.Я. Королюк, к.мед.н., асистент, Ю.М. Панчишин, к.мед.н., доцент, З.О. Гук-Лешневська, к.мед.н., доцент, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Взгляд специалиста | Темы: Пульмонология | Инфекционные заболевания | страницы: 10-13
Инфекционное обострение хронической обструктивной болезни легких и проблема тактики антибиотикотерапии у госпитализированных больных

О.А. Яковлева, д.мед.н., профессор, заведующая кафедрой1, Н.В. Щербенюк, ассистент1, С.А. Иванова, д.мед.н., доцент2, 1кафедра клинической фармации и клинической фармакологии, 2кафедра микробиологии, Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова

Разделы: Взгляд специалиста | Темы: Эндокринология | Кардиология | Терапия | страницы: 14-17
Застосування діуретиків за умов порушеного вуглеводного метаболізму
(огляд літератури та власні дослідження)

О.М. Радченко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, О.Я. Королюк, к.мед.н, асистент, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Фармаконадзор | Темы: Безопасность лекарственных средств | страницы: 18-22
Фармаконагляд:головні результати 2013 року

О.В. Матвєєва, к.мед.н., директор департаменту, В.П. Яйченя, начальник відділу інформаційно-аналітичної роботи, О.І. Євко, відділ організації роботи регіональних відділень фармаконагляду, І.О. Логвіна, заступник директора, Департамент післяреєстраційного нагляду ДП «Державний експертний центр МОЗ України», м. Київ

Разделы: Взгляд специалиста | Темы: Инфекционные заболевания | страницы: 23-24
Здоров’я через щеплення

О.О. Нагорна, генеральний директор, О.В. Матвєєва, к.мед.н., директор Департаменту післяреєстраційного нагляду, В.А. Васильєва, начальник відділу клінічних випробувань та моніторингу медичних імунобіологічних та вакцинних препаратів Департаменту післяреєстраційного нагляду, ДП «Державний експертний центр МОЗ України», м. Київ

Разделы: Новости и события | Темы: Фармакоэкономика | страницы: 25-31
Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку
Разделы: Новости и события | Темы: Фармакоэкономика | страницы: 32-35
Знаходити правильні складові для управлінських рішень в охороні здоров’я —тематика 16-го Європейського Конгресу Міжнародного товариства фармаекономіних досліджень ISPOR

О.М. Заліська, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри організації і економіки фармації та технології ліків Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, голова Українського відділу ISPOR, К.Л. Косяченко, д.фарм.н., професор, президент Агентства з оцінки медичних технологій в Україні (UAHTA), м. Київ, Х.-О.Я. Горбачевська, О.Б. Заліський, студенти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Обзор | Темы: Пульмонология | страницы: 37-42
Саркоидоз органов дыхания в клинической практике

Д.В. Сергиенко, пульмонолог высшей квалификационной категории поликлинического отделения Черниговской областной больницы

Разделы: Обзор | Темы: Аллергология и иммунология | страницы: 44-50
Автозапальні синдроми: клініка, діагностика, лікування

Я.Є. Бойко, к.мед.н., доцент, відділення дитячої кардіоревматології, комунальний заклад Львівської обласної ради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр», кафедра клінічної імунології і алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Обзор | Темы: Гастроэнтерология | страницы: 53-54
Аллохол – эффективность и безопасность, доказанная временем

О.Я. Бабак, д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 Харьковского национального медицинского университета

Разделы: Обзор | Темы: Кардиология | Фармакология | страницы: 56-59
Ивабрадин и β-адреноблокаторы: клинико-фармакологический и учебно-методический аспекты

Л.И. Казак, д.мед.н., доцент, А.М. Дорошенко, аспирант, кафедра фармакологии и клинической фармакологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев

Разделы: Рекомендации | Темы: Инфекционные заболевания | Оториноларингология | страницы: 66-70
Гострий бактеріальний риносинусит у дітей і дорослих

Рекомендації Американського товариства інфекційних захворювань (квітень 2012 р.)

Поделиться с друзьями:

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип