Обложка - 3  (28)

Номер журнала: 3 (28) ' 2013

Актуальные вопросы фармакотерапии в кардиологии

Разделы: Фармаконадзор | Темы: Аллергология и иммунология | Безопасность лекарственных средств | страницы: 5-13
Несприятливі події після імунізації

О.М. Сахнюк1, директор Департаменту, О.В. Матвєєва2, директор Департаменту, Г.В. Мойсеєва1, заступник директора Департаменту, В.А. Васильєва1, начальник відділу клінічних випробувань та моніторингу МІБП, Т.І. Башкатова1, провідний фахівець відділу клінічних випробувань та моніторингу МІБП; 1Департамент медичних імунобіологічних препаратів та імунопрофілактики, 2Департамент післяреєстраційного нагляду, ДП «Державний експертний центр МОЗ України», м. Київ

Разделы: Взгляд специалиста | Темы: Кардиология | страницы: 17-20
Лікування артеріальної гіпертензії у світлі Пілотного проекту з державного регулювання цін на медикаменти: досягнення та перспективи

О.М. Радченко, д.м.н., професор, завідувач кафедри, кафедра внутрішньої медицини № 2, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Взгляд специалиста | Темы: Кардиология | Пульмонология | страницы: 21-26
Легенева гіпертензія: сучасні стратегії та перспективи лікування
Частина 1

О.О. Яковлева, д.м.н., професор, завідувач кафедри, О.О. Клекот, к.м.н., асистент кафедри, Т.М. Маслоїд, кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Разделы: Лекция | Темы: Ревматология | Семейная медицина | страницы: 27-31
Стратегия лечения волчаночного нефрита: обзор современных рекомендаций

Л.В. Химион, д.м.н., доцент, кафедра семейной медицины, Институт семейной медицины Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев

Разделы: Лекция | Темы: Кардиология | страницы: 32-36
Фактори ризику та профілактика раптової серцевої смерті

Ю.М. Панчишин, к.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини № 2; Ю.І. Ковальський, М.І. Савчин, студенти 6 курсу медичного факультету, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Новости и события | Темы: Фармакоэкономика | страницы: 37-39
Від створення ліків до політики в охороні здоров’я – фокус на пацієнта

За матеріалами 18-ї Всесвітньої зустрічі Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень [ISPOR], Новий Орлеан, США, 18-22 травня 2013

Разделы: Обзор | Темы: Эндокринология | Кардиология | Терапия | страницы: 40-44
β-Адреноблокатори: вплив на вуглеводний метаболізм

О.М. Радченко, д.м.н., професор, завідувач кафедри, О.Я. Королюк, асистент, кафедра внутрішньої медицини № 2, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Обзор | Темы: Ревматология | страницы: 47-52
Коморбидность при остеоартрозе у пожилых пациентов: выбор тактики лечения

Э.В. Супрун, д.м.н., профессор, кафедра общей фармакологии и безопасности лекарств Института повышения квалификации специалистов фармации Национального фармацевтического университета, г. Харьков

Разделы: Обзор | Темы: Безопасность лекарственных средств | Инфекционные заболевания | страницы: 53-55
Небажані ефекти антибіотикотерапії

З.О. Гук-Лешневська, к.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини  № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, І.М. Осіїк, майор медичної служби, начальник пульмонологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Західного регіону

Разделы: Обзор | Темы: Педиатрия | Терапия | страницы: 56-59
Мікробіота. Людина. Дисбактеріоз. Бактеріальні пробіотики. Правда та міфи

В.С. Андрух, лікар-педіатр, Міська дитяча лікарня м. Долина, Івано-Франківська область

Разделы: Обзор | Темы: Безопасность лекарственных средств | Инфекционные заболевания | страницы: 61-64
Аналіз даних літератури щодо вивчення наслідків віддаленого впливу мідекаміцину на репродуктивну та імунну системи при застосуванні в дитячому віці

Л.В. Яковлєва, д.фарм.н., професор, завідувач лабораторії, О.М. Шаповал, к.біол.н., с.н.с., Л.В. Гладкова, к.фарм.н., с.н.с., Центральна науково-дослідна лабораторія Національного фармацевтичного університету, м. Харків

Разделы: Исследованиями доказано | Темы: Терапия | Семейная медицина | страницы: 65-68
Применение железосодержащих растительных препаратов в лечении железодефицитных состояний

М.Л. Татвидзе, доктор химической и биологической инженерий, Н.О. Патаридзе, к.м.н., профессор, Государственный университет имени Акакия Церетели, г. Кутаиси, Грузия

Разделы: Рекомендации | Темы: Неврология | Терапия | страницы: 69-74
Первичная профилактика инсульта

Рекомендации АHA/ASA

Поделиться с друзьями:

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип