Обложка - 2  (27)

Номер журнала: 2 (27) ' 2013

Разделы: Фармаконадзор | Темы: Безопасность лекарственных средств | страницы: 5-11
Летальні наслідки побічних реакцій на лікарські засоби за даними здійснення фармаконагляду в Україні у 2012 році

О.В. Матвєєва, к.м.н., директор департаменту, В.П. Яйченя, начальник відділу баз даних, І.О. Логвіна, заступник директора департаменту, О.Л. Хоромська, заступник начальника відділу фармаконагляду, департамент післяреєстраційного нагляду Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України», м. Київ

Разделы: Взгляд специалиста | Темы: Гастроэнтерология | Терапия | страницы: 14-17
Корекція змін жовчного міхура у хворих з артеріальною гіпертензією та ожирінням

О.М. Радченко, д.м.н., професор, завідувач кафедри, Л.М. Радченко, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Обзор | Темы: Терапия | страницы: 19-21
PCSK9, мікросомальний тригліцеридтранспортний протеїн і ген ANGPTL3 як причини дисліпопротеїнемій та нова мішень їх лікування

Ю.М. Панчишин, к.м.н., доцент, О.Й. Комариця, к.м.н., доцент, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Обзор | Темы: Пульмонология | страницы: 22-23
Эффективность монтелукаста и будесонида в монотерапии и в комбинации при бронхоспазме, индуцированном физической нагрузкой
Разделы: Исследованиями доказано | Темы: Пульмонология | Терапия | Психиатрия | страницы: 27-38
Психосоматичні розлади у хворих на бронхіальну астму та хронічне обструктивне захворювання легень: діагностика та підходи до лікування

Ю.М. Мостовой1, д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, Т.В. Константинович1, д.м.н., професор, Д.В. Діденко1,2, К.Д. Константинович-Чічірельо1, 1Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, 2Вінницька міська клінічна лікарня № 1

Разделы: Рекомендации | Темы: Гастроэнтерология | страницы: 40-44
Диагностика и лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
Рекомендации Американской коллегии гастроэнтерологов (март 2013 г.)
Разделы: Рекомендации | Темы: Кардиология | страницы: 45-60
Ишемическая болезнь сердца со стабильным течением: диагностика и фармакотерапия
Рекомендации ACCF / AHA / ACP / AATS / PCNA / SCAI / STS (декабрь 2012 г.)
Разделы: Рекомендации | Темы: Остеопороз | страницы: 61
Терапия остеопороза у мужчин
Рекомендации Американского общества эндокринологов (июнь 2012 г.)
Разделы: Рекомендации | Темы: Неврология | страницы: 62-72
Первичная профилактика инсульта
Рекомендации АHA/ASA
Поделиться с друзьями:

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип