Обложка - 1  (26)

Номер журнала: 1 (26) ' 2013

Разделы: Фармаконадзор | Темы: Безопасность лекарственных средств | страницы: 5-17
Побічні реакції на лікарські засоби як одна з ліко-пов’язаних помилок та їхній зв’язок із медичною помилкою (повідомлення ІІ)

О.В. Матвєєва1, к.м.н., директор департаменту, А.Б. Зіменковський2, д.м.н., професор, завідувач кафедри, В.П. Яйченя1, начальник відділу бази даних, 1департамент післяреєстраційного нагляду ДП «Державний експертний центр МОЗ України», 2кафедра клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Лекция | Темы: Терапия | страницы: 18-23
Медикаменти та гемостаз

Ю.М. Панчишин, к.м.н., доцент, З.О. Гук-Лешневська, к.м.н., доцент, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Новости и события | Темы: Фармакоэкономика | страницы: 25-28
Оцінка медичних технологій – позиція держав Європейського союзу

Л.В. Яковлєва, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, О.Я. Міщенко, д.фарм.н., професор, кафедра фармакоекономіки Національного фармацевтичного університету, м. Харків

Разделы: Новости и события | Темы: Фармакоэкономика | страницы: 30-32
Референтне ціноутворення та оцінка медичних технологій – провідні теми 15-го Європейського конгресу Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPORБерлін, листопад 2012 р.

О.М. Заліська, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, В.В. Толубаєв, аспірант, Ю.В. Качерай, к.фарм.н., старший викладач, кафедра організації і економіки фармації та технології ліків факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Новости и события | Темы: Кардиология | страницы: 33-34
Семинар «Актуальные вопросы клинических исследований в кардиологии»
Разделы: Новости и события | Темы: Фармакоэкономика | страницы: 36-40
Состояние и перспективы развития фармакоэкономики в Украине:

по материалам V Научно-практической конференции

Разделы: Рекомендации | Темы: Аллергология и иммунология | Пульмонология | страницы: 41-60
Ведення пацієнтів із бронхіальною астмою

Рекомендації Британського торакального товариства, Шотландської міжколегіальної мережі клінічних рекомендацій (перегляд 2012 р.)

Разделы: Рекомендации | Темы: Эндокринология | страницы: 62-74
Ведение пациентов с сахарным диабетом

Рекомендации Американской ассоциации по изучению диабета (2013 г.)

Поделиться с друзьями:

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип