Обложка - 4  (25)

Номер журнала: 4 (25) ' 2012

Разделы: Фармаконадзор | Темы: Безопасность лекарственных средств | страницы: 5-9
Побічні реакції на лікарські засоби як одна з ліко-пов’язаних помилок та їх зв’язок із медичною помилкою (повідомлення І)

О.В. Матвєєва1, к.м.н., директор департаменту, А.Б. Зіменковський2, д.м.н., професор, завідувач кафедри, В.П. Яйченя1, начальник відділу бази даних, 1департамент післяреєстраційного нагляду ДП «Державний експертний центр МОЗ України», 2кафедра клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Фармаконадзор | Темы: Безопасность лекарственных средств | страницы: 10-11
Питання безпеки застосування препаратів, діючою речовиною яких є кальцитонін або триметазидин
Разделы: Школа врача-практика | Темы: Кардиология | страницы: 12-14
Локальний протокол надання медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію: перші результати впровадження в практику

Д.Д. Дячук, директор ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, к.м.н., А.М. Кравченко, д.м.н., доцент, завідувач наукового відділу внутрішньої медицини, Г.З. Мороз, д.м.н., професор, головний науковий співробітник, І.М. Гідзинська, к.м.н., провідний науковий співробітник, науковий відділ внутрішньої медицини, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ

Разделы: Взгляд специалиста | Темы: Безопасность лекарственных средств | Терапия | Семейная медицина | Фармакология | страницы: 15-18
Оригінальні та генеричні препарати

С.Ю. Штриголь, д.м.н., професор, завідувач кафедри, О.В. Товчига, к.фарм.н., асистент, кафедра фармакології Національного фармацевтичного університету, м. Харків

Разделы: Лекция | Темы: Терапия | Семейная медицина | страницы: 19-24
Підходи до лікування спастичного болю

О.М. Радченко, д.м.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Лекция | Темы: Кардиология | страницы: 26-35
Тромбоемболія легеневої артерії: особливості клініки, діагностики, лікування

З.О. Гук-Лешневська, к.м.н., доцент, Ю.М. Панчишин, к.м.н., доцент, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Школа врача-практика | Темы: Эндокринология | Кардиология | Терапия | страницы: 36-38
Гіпотензивна терапія хворих із метаболічним синдромом: рекомендації та реалії

Л.М. Радченко, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Разделы: Обзор | Темы: Ревматология | страницы: 39-45
Еволюція біологічних препаратів для лікування ревматоїдного артриту: час нових можливостей

І.Ю. Головач, д.м.н., професор, завідувач відділення ревматології, нефрології та внутрішньої патології, Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ

Разделы: Обзор | Темы: Кардиология | страницы: 47-49
Роль β-адреноблокаторів у лікуванні артеріальної гіпертензії

О.В. Давидович, к.м.н., доцент, Н.Я. Давидович, к.м.н., доцент, В.О. Лихацька, к.м.н., доцент, Д.О. Кашковський, Т.В. Бойко, к.м.н., Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика,

Разделы: Обзор | Темы: Неврология | страницы: 50-52
Сучасні підходи до фармакотерапевтичної корекції спастичності при дитячому церебральному паралічі

М.В. Савіна, к.м.н., доцент кафедра фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м. Харків

Разделы: Рекомендации | Темы: Терапия | Семейная медицина | страницы: 67-80
Методичні рекомендації для медичних працівників закладів охорони здоров’я з надання лікувально-профілактичної допомоги особам, які бажають позбутися залежності від тютюну
Поделиться с друзьями:

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип