Обложка - 1  (22)

Номер журнала: 1 (22) ' 2012

Разделы: Фармаконадзор | страницы: 5-12
Міжнародний та вітчизняний досвід діагностики та профілактики алергійних побічних реакцій

О.В. Матвєєва, О.П. Вікторов, В.Є. Бліхар, Г.Г. Луньова, Б.М. Пухлик, Д.І. Заболотний, В.В. Чоп’як, І.В. Гогунська, В.П. Яйченя, ДП «Державний експертний центр МОЗ України», м. Київ

Разделы: Взгляд специалиста | страницы: 13-15
Рациональная фармакотерапия

Л.А. Громов, ГУ «Институт фармакологии и токсикологии НАМН Украины», г. Киев

Разделы: Взгляд специалиста | страницы: 16-19
Історичні аспекти розвитку доказової фармації та організаційно-економічних дисциплін, їх термінології

О.М. Заліська, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Лекция | страницы: 20-24
Оптимізація лікування загострення хронічного обструктивного захворювання легень

О.М. Радченко, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Новости и события | страницы: 25-28
По страницам 14 Ежегодного Европейского Конгресса Международного общества фармакоэкономических исследований

Л.В. Яковлева, О.Я. Мищенко,кафедра фармакоэкономики Национального фармацевтического университета, г. Харьков

Разделы: Обзор | страницы: 29-32
Проблеми резистентності до глюкокортикоїдів: механізми розвитку та важливість для клінічної практики

І.Ю. Головач, Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ

Разделы: Обзор | страницы: 38-48
Сучасне лікування ювенільного ревматоїдного артриту: ера біологічної терапії

Я.Є. Бойко, Львівська обласна дитяча спеціалізована клінічна лікарня,Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Обзор | страницы: 49-54
Двойная антитромбоцитарная терапия у больных ишемической болезнью сердца

В.В. Бугаенко, ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» НАМН Украины, г. Киев

Разделы: Исследованиями доказано | страницы: 62-71
Ефективність та безпечність використання препарату Комбіспазм у хворих з больовим синдромом різного генезу

О.П. Вікторов, В.Й. Мамчур1, О.В. Самойленко2, В.О. Потапов3, О.Є. Лоскутов4, Ю.М. Степанов5, В.М. Кисіль6, О.І. Коняєва7, В.Ф. Підлісна6, О.Ф. Худобяк6, О.О. Нефьодов1, 1кафедра фармакології, клінічної фармакології та фармакоекономіки ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (ДЗ «ДМА МОЗУ»), 2терапевтичної стоматології та стоматології інтернів ДЗ «ДМА МОЗУ», 3акушерства та гінекології ДЗ «ДМА МОЗУ», 4травматології та ортопедії ДЗ «ДМА МОЗУ», 5кафедри гастроентерології та терапії ФПО ДЗ «ДМА МОЗУ», 6Рівненська обласна клінічна лікарня, 7кафедра клінічної фармакології та фармакотерапії ДЗ «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського МОЗ України», м. Сімферополь

Разделы: Исследованиями доказано | страницы: 72-76
Фармакологічна корекція композицією вітамінів В6, В9, В12 та мікроелементного комплексу Есмін прогресування експериментального цирозу печінки на фоні гіпергомоцистеїнемії

Н.О. Пентюк1, М.Б. Луцюк1, Г.С. Григор’єва2, Н.Ф. Конахович2, 1Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, 2ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», м. Київ

Разделы: Рекомендации | страницы: 77-86
Ведение пациентов с сахарным диабетом

Рекомендации Американской ассоциации по изучению диабета1 (2012 г.)

Поделиться с друзьями:

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип