Обложка - 4  (21)

Номер журнала: 4 (21) ' 2011

Актуальные вопросы фармакотерапии боли

Разделы: Фармаконадзор | страницы: 5-11
До питання класифікації побічних реакцій лікарських засобів та підходів до їхньої диференціації

О.В. Матвєєва,О.П. Вікторов , В.Є. Бліхар, Б.М. Пухлик, В.В. Чоп’як, В.П. Яйченя, І.О. Логвіна, І.І. Биканова, ДП «Державний експертний центр МОЗ України», м. Київ

Разделы: Фармаконадзор | страницы: 12-14
Аналіз спонтанних повідомлень про побічні реакції на лікарські засоби

О.В. Матвєєва, О.П. Вікторов, В.Є. Бліхар, В.П. Яйченя, І.О. Логвіна, ДП «Державний експертний центр МОЗ України», м. Київ

Разделы: Фармаконадзор | страницы: 15-22
Обобщенная информация о безопасности и эффективности лекарственных средств по результатам фармаконадзора в мире и в Украине

Е.В. Матвеева, А.П. Викторов, О.И. Евко, Л.А. Пушкарь, В.П. Яйченя, И.А. Логвина, ГП «Государственный экспертный центр МЗ Украины», г. Киев

Разделы: Новости и события | страницы: 23-25
Новини кардіології.
За матеріалами Європейського конгресу кардіологів. . Париж, Франція, 27-31 серпня 2011 р.

А.М. Кравченко, д.м.н., професор, завідувач наукового відділу внутрішньої медицини, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ

Разделы: Новости и события | страницы: 26-28
IV Національний з’їзд фармакологів України

Фармакологія – раціональна фармакотерапія

Разделы: Лекция | страницы: 29-34
Ревматоидный артрит: достижения биологической терапии и интерпретация клинических исследований

И.Ю. Головач, Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев

Разделы: Исследованиями доказано | Темы: Фармакоэкономика | страницы: 35-37
Допоміжні репродуктивні технології у світі й Україні та їхні фармакоекономічні аспекти

О.М. Заліська, В.С. Гуз, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Обзор | страницы: 38-41
Доказова медицина як засіб просування лікарських препаратів на фармацевтичному ринку України

О.В. Макаренко, кафедра фармакології, клінічної фармакології та фармакоекономіки Дніпропетровської державної медичної академії

Разделы: Обзор | страницы: 42-44
Роль оксиду нітрогену в регуляції судинного тонусу в легеневому руслі

О.О. Клекот, О.О. Яковлєва, кафедра клінічної фармації з курсом клінічної фармакології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова

Разделы: Обзор | страницы: 66-68
Фармакотерапія больового синдрому

О.В. Давидович, В.С. Копча, К.О. Маслій, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Разделы: Рекомендации | страницы: 69-74
Неотложная и профилактическая фармакотерапия кластерной головной боли

Рекомендации Американской академии неврологии1 (2010 г.)

Поделиться с друзьями:

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип