Обложка - 4  (17)

Номер журнала: 4 (17) ' 2010

Разделы: Лекция | страницы: 5-12
НПВЛС и фармакотерапия хронической боли: проблемы эффективности и безопасности

А.П. Викторов, ННЦ «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» АМН Украины, ГП «Государственный фармакологический центр» МЗ Украины, г. Киев

Разделы: Новости и события | страницы: 13
VII Національний з’їзд фармацевтів України: сьогодення та майбутнє України
Разделы: Взгляд специалиста | страницы: 14-16
Фармакоекономіка: теоретичні й практичні напрями у світі та в Україні

О.М. Заліська, Б.Л. Парновський, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Обзор | страницы: 17-21
Проблеми терапевтичного лікування цирозів печінки

О.М. Радченко, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Обзор | страницы: 22-25
Чи всі бісфосфонати однакові? Подібність і відмінність у механізмах дії та потенційний вплив на клінічну ефективність

І.Ю. Головач, Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС, м. Київ

Разделы: Обзор | страницы: 26-31
Безпека антибіотиків при медичному застосуванні

О.П. Вікторов, ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України, ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України, м. Київ

Разделы: Исследованиями доказано | Темы: Гастроэнтерология | Фармакоэкономика | страницы: 32-36
Фармакоекономічний аналіз різних режимів антихелікобактерної терапії виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки

О.О. Герасимова, Ю.М. Загребельна, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Разделы: Исследованиями доказано | Темы: Фармакоэпидемиология | Инфекционные заболевания | страницы: 37-39
Фармакоэпидемиологическая оценка потребления пенициллиновых антибиотиков с использованием ATC/DDD-методологии

Л.В. Яковлева, Н.А. Матяшова, Ю.В. Филиппенко, Национальный фармацевтический университет, г. Харьков

Разделы: Исследованиями доказано | Темы: Фармакоэпидемиология | Инфекционные заболевания | страницы: 40-44
Аспекти реальної практики споживання антибактеріальних препаратів за результатами інтегрованого аналізу їх продажу в аптеці

О.Я. Міщенко, С.В. Жолубак, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Разделы: Исследованиями доказано | страницы: 54-56
Влияние монотерапии габапентином на интенсивность боли и качество жизни пациентов с хронической радикулопатией
Разделы: Фармаконадзор | страницы: 62-63
Обобщенная информация о безопасности и эффективности лекарственных средств по результатам фармаконадзора в Украине и в мире

Е.В. Матвеева, А.П. Викторов, О.И. Евко, Л.А. Пушкарь, В.П. Яйченя, И.А. Логвина, ГП «Государственный фармакологический центр» МЗ Украины, г. Киев

Разделы: Рекомендации | страницы: 65-67
Фармакотерапия нейропатической боли у взрослых пациентов в неспециализированных медицинских учреждениях

Рекомендации NICE1 (март 2010 г.)

Разделы: Рекомендации | страницы: 68-72
Медикаментозное лечение хронической боли у пожилых людей

Рекомендации Американского общества гериатров (2009 г.)

Разделы: Рекомендации | страницы: 73-74
Дополнительный прием витамина D в качестве профилактики падений у пожилых лиц

Рекомендации Американского общества гериатров и Общества гериатров Великобритании (2010 г.)

Поделиться с друзьями:

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип