Обложка - 2  (15)

Номер журнала: 2 (15) ' 2010

Разделы: Новости и события | страницы: 5
Колектив редакції журналу «Раціональна фармакотерапія» від усієї душі вітає головного редактора Олексія Павловича Вікторова з 65-літнім ювілеєм!
Разделы: Лекция | страницы: 6-14
Побічні реакції при медичному застосуванні ліків в Україні: віковий аспект
Частина перша

О.П. Вікторов, ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України, ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України, м. Київ

Разделы: Лекция | страницы: 6-14
Побічні реакції при медичному застосуванні ліків в Україні: віковий аспект
Частина друга

О.П. Вікторов, ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України, ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України, м. Київ

Разделы: Лекция | страницы: 6-14
Побічні реакції при медичному застосуванні ліків в Україні: віковий аспект
Частина третя

О.П. Вікторов, ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України, ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України, м. Київ

Разделы: Лекция | страницы: 15-19
Дефініції в сучасній фармації та фармакології, або як називати ліки

В.П. Черних, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Разделы: Взгляд специалиста | страницы: 20-23
Безопасность лекарств в гериатрии: концепция потенциально несоответствующих препаратов

Л.М. Ена, В.О. Артеменко, Е.В. Купраш, ГУ «Институт геронтологии АМН Украины», г. Киев

Разделы: Взгляд специалиста | страницы: 25-29
Засади застосування β-адреноблокаторів у лікуванні ішемічної хвороби серця

О.М. Радченко, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Взгляд специалиста | страницы: 30-33
Вік-залежна патологія центральної нервової системи: від фармакології до фармакотерапії

С.Г. Бурчинський, ДУ «Інститут геронтології АМН України», м. Київ

Разделы: Обзор | страницы: 34-36
Гетерогенность и фармакотерапия бронхиальной астмы По материалам Европейского респираторного общества

О.А. Яковлева, А.О. Жамба Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова

Разделы: Обзор | страницы: 37-40
Принципи медикаментозного лікування атеросклерозу

О.В. Давидович, В.Ю. Приходько, Н.Я. Давидович, М.В. Поштарук, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ,Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

Разделы: Обзор | страницы: 41-43
Липоевая кислота улучшает эндотелиальную функцию у пациентов с сахарным диабетом 2 типа

По материалам B.B. Heinisch, M. Francesconi, F. Mittermayer, G. Schaller, G. Gouya, M. Wolzt, J. Pleiner. «Alpha-lipoic acid improves vascular endothelial function in patients with type 2 diabetes: a placebo-controlled randomized trial» (Eur J Clin Invest 2010; 40 (2): 148–154)

Разделы: Обзор | страницы: 50-54
Досягнення, перспективи та проблеми лікування інфекції Нelicobacter pylori

О.М. Радченко, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Обзор | страницы: 55-57
Науково-методичні основи викладання фармакології антигіпертензивних лікарських засобів студентам медичного факультету

І.С. Чекман, Л.І. Казак, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Разделы: Исследованиями доказано | Темы: Фармакоэпидемиология | Неврология | страницы: 58-60
Фармакоепідеміологічний аналіз використання нестероїдних протизапальних лікарських засобів в практиці лікаря-невролога

О.П. Вікторов, Державний фармакологічний центр МОЗ України, м. Київ О.В. Макаренко, В.Й. Мамчур, Н.В. Журавель, Дніпропетровська державна медична академія

Разделы: Исследованиями доказано | страницы: 61-63
Роль магния в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Разделы: Рекомендации | страницы: 64-68
Профилактика и лечение остеопороза Клиническое руководство Национального фонда остеопороза США1 (2009 г.)
Разделы: Рекомендации | страницы: 69-76
Ведение пациентов с сахарным диабетом Рекомендации Американской ассоциации по изучению диабета (2010 г.)
Разделы: Рекомендации | страницы: 77-78
Уменьшение количества препаратов с целью профилактики падений у пожилых лиц
Поделиться с друзьями:

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип