Обложка - 3  (12)

Номер журнала: 3 (12) ' 2009

Разделы: Взгляд специалиста | Темы: Эндокринология | Кардиология | Нефрология | страницы: 5-7
Профілактика ураження нирок у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями і цукровим діабетом

Д.Д. Іванов, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Разделы: Взгляд специалиста | Темы: Эндокринология | страницы: 8-13
Можливості медикаментозної профілактики серцево-судинних ускладнень цукрового діабету

В.І. Паньків, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України

Разделы: Лекция | Темы: Терапия | Семейная медицина | страницы: 14-17
Взаємодія організму та ліків: системна протидія

О.М. Радченко, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Обзор | Темы: Кардиология | страницы: 18-20
Органические нитраты в лечении стенокардии

М.И. Лутай, А.Ф. Лысенко, Национальный научный центр «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» АМН Украины, г. Киев

Разделы: Обзор | Темы: Аллергология и иммунология | страницы: 22-27
Проблема лекарственной аллергии в анестезиологии

С.В Зайков., Э.Н. Дмитриева, Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова

Разделы: Обзор | Темы: Кардиология | страницы: 29-34
Артериальная гипертензия и поражения мозга. Когда и чем лечить?

Е.А. Ярынкина, Национальный научный центр «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» АМН Украины, г. Киев

Разделы: Исследованиями доказано | Темы: Кардиология | Фармакоэкономика | страницы: 35-37
Фармакоекономічний аналіз комплексної реабілітаційної терапії хворих на ішемічну хворобу cерця з постінфарктним кардіосклерозом

О.Я. Міщенко, О.М. Чікіткіна, Н.М.Беркало, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Разделы: Рекомендации | Темы: Эндокринология | страницы: 38-47
Ведение пациентов с сахарным диабетом
Рекомендации Американской ассоциации по изучению диабета (2009)
Разделы: Исследованиями доказано | Темы: Кардиология | страницы: 51-54
Гостра лівошлуночкова недостатність у хворих на гострий інфаркт міокарда: взаємозв’язок клінічного перебігу та прогнозу з тривалістю синдрому

О.М. Пархоменко, С.М. Кожухов, О.І. Іркін, Я.М. Лутай, Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України, м. Київ

Разделы: Исследованиями доказано | Темы: Эндокринология | Нефрология | страницы: 55-57
Телмисартан снижает показатели альбуминурии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, леченных ИАПФ
Разделы: Исследованиями доказано | Темы: Гериатрия | Кардиология | страницы: 58-59
Ефективність та безпечність антигіпертензивної терапії з урахуванням вікових особливостей

В.Ю. Приходько, А.В. Токар, О.В. Давидович, Н.О. Маслєннікова, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Разделы: Фармаконадзор | Темы: Безопасность лекарственных средств | Кардиология | страницы: 60-64
Аналіз ситуації щодо безпеки медичного застосування бета-адреноблокаторів в Україні

А.Ж. Оголь, Державний фармакологічний центр МОЗ України, Хмельницька міська поліклініка № 1,О.П. Вікторов, Державний фармакологічний центр МОЗ України, Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України, м. Київ

Разделы: Исследованиями доказано | Темы: Эндокринология | страницы: 66-68
Положительное влияние эналаприла и лозартана на предотвращение диабетической ретинопатии у пациентов с СД 1 типа
Разделы: Новости и события | страницы: 69
Рецен­зія на моно­гра­фію ­М.Я. Голо­вен­ка, ­І.А. Крав­чен­ко «Біо­хі­міч­на фар­ма­ко­ло­гія про­лі­ків» (видав­ниц­тво «Еко­ло­гія» (­Одеса), 2007 ­р.)
Разделы: Исследованиями доказано | Темы: Кардиология | страницы: 70-77
Возможности корригирующего влияния системной энзимотерапии на компоненты синдрома инсулинорезистентности

В.М. Коваленко, Т.В. Талаева, В.В. Братусь, Национальный научный центр «Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско» АМН Украины, г. Киев

Разделы: Исследованиями доказано | Темы: Фармакология | страницы: 78-81
Порівняльне вивчення специфічної фармакологічної активності препаратів парацетамолу різних виробників

С.М. Дроговоз, О.О. Пастухов, Національний фармацевтичний університет, м. Харків,О.О. Коваль, Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського, м. Сімферополь

Поделиться с друзьями:

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип