Обложка - 4  (9)

Номер журнала: 4 (9) ' 2008

Разделы: Взгляд специалиста |
Належне інформаційне забезпечення фармакотерапії в педіатрії на прикладі Британського національного формуляра для дітей

Ю.В. Майнич, О.М. Заліська, Т.С. Колач, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Разделы: Фармаконадзор |
Моніторинг побічної дії інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту в Харківській і Сумській областях

С.М. Дроговоз, Т.П. Бухтіарова, Л.В. Деримедвідь, Г.М. Сіроштан, М.Д. Близнюк, Державний фармакологічний центр МОЗ України, м. Київ

Разделы: Рекомендации |
Фармакотерапія хронічної серцевої недостатності Рекомендації Європейського товариства кардіологів (2008)
Разделы: Рекомендации |
Хроническая болезнь почек Рекомендации NICE (сентябрь 2008 г.)
Разделы: Лекция |
Консервативное лечение и профилактика хронической венозной недостаточности

Д.В. Оклей, С.Ю. Штрыголь, С.И. Степанова, Национальный фармацевтический университет, г. Харьков

Разделы: Лекция |
Ішемічна хвороба органів травлення: патогенетичне підґрунтя превентивної фармакотерапії

Є.П. Ткач, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Разделы: Обзор |
Тревожные расстройства в общемедицинской и неврологической практике: проблемы фармакотерапии

С.Г. Бурчинский, Институт геронтологии АМН Украины, г. Киев

Разделы: Обзор |
Антиагреганти у фармакотерапії серцево-судинних захворювань

Л.І. Казак, І.С. Чекман, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Разделы: Обзор |
Иммуномодулирующие свойства макролидов
Разделы: Исследованиями доказано |
Вариабельность фенотипа N-ацетилтрансферазы у больных бронхиальной астмой на фоне базисной терапии в комплексе с метаболическими корректорами

О.А. Яковлева, А.О. Жамба, Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова

Разделы: Мастер-класс | Темы: Гастроэнтерология |
Ферментные препараты в гастроэнтерологии
Поделиться с друзьями:

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип