Тема: Неврология

Статьи: 1 – 10 из 22
Сортировать по:
Разделы: Обзор |
Сучасні підходи до превентивно- терапевтичної корекції постінсультних когнітивних розладів

С.М. Стаднік, к.мед.н., Військово-медичний клінічний центр Західного регіону Міністерства оборони України, м. Львів

Разделы: Новости и события |
Лечение мигрени: современные возможности
Разделы: Исследованиями доказано |
Клініко-економічний аналіз фармакотерапії хворих на люмбоішіалгію

Л.В. Яковлєва, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, О.Я. Міщенко, д.фарм.н., професор, кафедра фармакоекономіки Національного фармацевтичного університету, м. Харків

Разделы: Лекция |
Корекція та лікування помірних когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію

С.С. Боєв, к.мед.н., доцент, М.Я. Доценко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, І.О. Шехунова, к.мед.н., доцент, В.О. Дєдова, к.мед.н., асистент, Л.В. Герасименко, к.мед.н., асистент, кафедра кардіології ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Разделы: Лекция |
Нестероїдні протизапальні препарати: відомі та нові проблеми

Ю.М. Панчишин, к.мед.н., доцент, кафедра внутрішньої медицини № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, І.М. Осіїк, підполковник медичної служби, старший ординатор терапевтичного відділення клініки терапії Військово-медичного клінічного центру Західного регіону

Разделы: Исследованиями доказано |
Подходы к лечению скелетно-мышечных болей с использованием Ваксикум крема

С.И. Солонович, к.мед.н., врач-невролог высшей категории ГУ «Национальный научный центр радиационной медицины» НАМНУ, г. Киев, А.С. Солонович, врач отделения функциональной диагностики ГУ «Институт нейрохирургии имени академика А.П. Ромоданова» НАМНУ, г. Киев

Разделы: Рекомендации |
Профилактика инсульта у женщин

Рекомендации Американской ассоциации сердца1, Американской ассоциации по изучению инсульта2 (май 2014 г.)

Разделы: Рекомендации |
Первичная профилактика инсульта

Рекомендации АHA/ASA

Разделы: Рекомендации |
Первичная профилактика инсульта
Рекомендации АHA/ASA
Разделы: Обзор |
Сучасні підходи до фармакотерапевтичної корекції спастичності при дитячому церебральному паралічі

М.В. Савіна, к.м.н., доцент кафедра фармакотерапії Національного фармацевтичного університету, м. Харків

Партнеры

ЛоготипЛоготипЛоготипЛоготип